Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

E-račun za izdajatelje

Za nižje stroške poslovanja, enostavnejše procese in brezpapirno poslovanje.

Kaj omogoča

 • E-račune lahko pošiljate z ovojnico ali brez nje. Če pošljete e-račune brez ovojnice, se ovojnica ob uvozu e-računov v NLB Proklik formira avtomatsko.
 • Elektronski podpis izdanih e-računov ob uvozu v NLB Proklik.
 • E-račune lahko pošiljate prejemnikom na različne načine:
  • z uvozom e-računov v NLB Proklik iz računovodskega programa,
  • z uvozom e-računov prek B2B rešitve,
  • z ročno pripravo e-računa v NLB Prokliku.
 • Vlaganje e-računov v e-arhiv, če pred tem sklenete pogodbo z e-arhivarjem Mikrocop.

Prednosti

 • nižji stroški: ker računov ne izdajate več na papirju, prihranite pri stroških poštnin, papirja in tiska ter poslovnih procesih;
 • preprosto spremljanje izdanih računov: prek banke prejmete povratne informacije o dostavi ali neuspešni dostavi e-računov končnim prejemnikom;
 • brez napak pri plačilih na podlagi e-računov;
 • okolju prijazno: za e-račun ne potrebujete papirja.

Kako poteka

 • Izmenjava vseh vrst e-dokumentov (e-računi, e-prijava, e-povratnica) teče prek medbančnega Sistema za izmenjavo e-računov, v katerega so vključene skoraj vse banke v Sloveniji in Uprava za javna plačila.
 • E-račune za prejemnike v vseh bankah pošljete prek NLB Proklika, v NLB pa poskrbimo za posredovanje do vaših prejemnikov in vam v NLB Proklik vrnemo dostavnice s statusom dostave.
 • Prek sistema lahko od svojih prejemnikov v NLB Proklik prejmete tudi e-prijave. Za to poskrbite pri svojem skrbniku ob vključitvi v sistem.

Pomembno!

Za nemoteno izmenjavo e-računov v eSlogu 1.5 in 1.6 in vnos dodatnih podatkov pri ročnem vnosu e-računov za prejemnike v javnem sektorju vam priporočamo, da si NLB Proklik nadgradite in uporabljate najnovejšo verzijo NLB Proklika 19.0.1.00 - januar 2016. V Sistem e-račun, ki omogoča izmenjavo e-računov tudi z javnim sektorjem, se vključite že danes. Vse potrebno uredite pri svojem poslovnem skrbniku.

Postanite izdajatelj

Kaj potrebujete?

Vključite se

 • Pri svojem poslovnem skrbniku sklenite pogodbo za vključitev v Sistem za izmenjavo e-računov in se odločite, ali boste prek sistema sprejemali tudi e-prijave.
 • Ob vključitvi svojim pooblaščencem v NLB Prokliku določite pooblastila za delo z e-računi.
 • Opravite test pravilnosti pripravljenih e-računov.
 • Priporočamo, da izdane e-račune skladno z zakonodajo tudi elektronsko arhivirate.

Naročite se na sestanek

Koraki za izdajo e-računov

 • Če izdajate račune prejemnikom, ki imajo aktivirano direktno obremenitev SEPA, morate sami pripraviti ovojnice za e-račun.
 • E-račune lahko ročno pripravite tudi v NLB Prokliku.
 • Kot izdajatelj lahko pošljete e-račun svojim poslovnim partnerjem, ki so se prijavili na prejem e-računa (izjema so podjetja v javnem sektorju, za katere velja zakonsko določilo, da so dolžna prejemati izključno e-račune, zato njihovega soglasja ne potrebujete).

Podrobnosti v tehničnih navodilih.

Pomoč

Za dodatna vprašanja se obrnite na poslovnega skrbnika ali poslovalnico, ki vodi vaš poslovni račun. Za tehnično pomoč nam lahko pišete na eracun@nlb.si ali pokličete na 01 477 20 60 vsak delavnik med 8. in 20. uro in ob sobotah med 9. in 19. uro.

Več informacij najdete tudi na spletnem portalu SLOVENSKI eRAČUN

Stroški 

E-račun: Izdajatelju zaračunamo prejem in posredovanje e-računov do končnih prejemnikov v NLB in pri ostalih udeleženkah Sistema e-račun. V ceno poslanih računov je vključena tudi povratna informacija (e-dostavnica) s podatkom, ali je bil e-račun uspešno dostavljen prejemniku ali dostava ni bila uspešna. Ena datoteka vsebuje en e-račun in pripadajoče priloge.

število poslanih e-računov mesečno/velikost datoteke cena za datoteko v velikosti do 1 MB cena za datoteko v velikosti nad 1 MB do 2 MB
do 5.000 0,28 EUR 0,45 EUR
nad 5.000 0,25 EUR 0,45 EUR

E-prijava: Izdajatelju, ki prek sistema prejema e-prijave, v NLB Proklik posredujemo vse prejete elektronske prijave prejemnikov, ki so se na prejem e-računov naročili pri NLB ali drugih udeleženkah sistema:

posredovanje e-prijave izdajatelju cena
posamična prijava 0,02 EUR

Elektronske prijave vam bomo posredovali v NLB Proklik.

Tehnična navodila

Pogosta vprašanja

Vse izdajatelje in prejemnike e-računov obveščamo o naslednjih spremembah pri uporabi standarda eSlog:

 • s 1. januarjem 2017 bo ukinjena uporaba eSlog verzija 1.5 in starejših,
 • od 1. decembra 2016 naprej bo ob veljavnem eSlog verzija 1.6, v uporabi tudi eSlog verzija 1.6.1, ki omogoča dodajanje podatkov za davčno blagajno.

Ukinitev eSlog verzije 1.5 in starejših za vse izdajatelje pomeni, da lahko prejemnik e-računa, ki bo po 1. 1. 2017 prejel e-račun v tej verziji, račun zavrne.

POMEMBNO: Vsi izdajatelji, ki e-račune uvažate v NLB Proklik, morate pravočasno poskrbeti za pripravo e-računov v verziji eSlog 1.6 ali 1.6.1. Vsa veljavna tehnična dokumentacija vam je na voljo na NLB Spletnem portalu.

Elektronska banka NLB Proklik je za izmenjavo v eSlog verzijah 1.6 in 1.6.1 že prilagojena. Ročni vnos e-računa prek NLB Proklika na možnost vnosa podatkov za davčne blagajne NE bo prilagojen.

Vsi izdajatelji e-računov, ki e-račune posredujete prejemnikom proračunskim uporabnikom (račun prejemnika SI56 01), morate od 1. januarja 2016 naprej upoštevati dopolnjena določila Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP).

Vsi izdajatelji e-računov, ki e-račune za prejemnike v javni sektor uvažate oz. ročno pripravljate v NLB Prokliku, morate poleg do sedaj veljavnih obveznih podatkov v e-računu v eSlogu 1.5 ali 1.6, obvezno dodati tudi dodatne zahtevane podatke. Ob uvozu e-računov za prejemnike v javnem sektorju v elektronsko banko NLB Proklik, dodatnih kontrol za nove obvezne UJP podatke NE BOMO UVAJALI.

POMEMBNO ZA VSE, KI ŠE NISTE USPELI PRILAGODITI SISTEMOV ZA PRIPRAVO E-RAČUNOV
V obrazcu za ročni vnos e-računa prek NLB Proklika smo dodali možnost vpisa dodatnih podatkov o nakazilu, vse ostale za UJP obvezne podatke pa prek ročnega vnosa lahko zapisujete že sedaj. Dopolnjen obrazec za ročni vnos e-računa vam je na voljo že v verziji december 2015, dodatno izpopolnjen pa v verziji NLB Proklik 19.0.1.00 - januar 2016.

Dodatni kontaktni podatki na UJP
Elektronski naslov UJP: e-racun@ujp.gov.si,
Telefonska pomoč UJP: 01/4751 640, 01/4751 635

Ustreznost e-računov za prejemnike v javnem sektorju lahko testirate na spletni strani UJP.

Opis sprememb:
 

 1. ŠTEVILKA BANČNEGA RAČUNA IZDAJATELJA

V sklopu elementa <PodatkiPodjetja>, ki opredeljuje izdajatelja e-računa (šifra II iz šifranta VRSTA PARTNERJA) se vpiše podatek o IBAN oziroma številki bančnega računa izdajatelja.

 

<FinancniPodatkiPodjetja>

<BancniRacun>

<StevilkaBancnegaRacuna>SI56012616030661691</StevilkaBancnegaRacuna>

</BancniRacun>

</FinancniPodatkiPodjetja>

 

 1. VRSTA RAČUNA

V sklopu elementa <GlavaRacuna> se vpiše podatek o vrsti računa oziroma koda iz šifranta VRSTA RAČUNA (koda 380 za račun).

 

<GlavaRacuna>

<VrstaRacuna>380</VrstaRacuna>

</GlavaRacuna>

 

 1. FUNKCIJA RAČUNA

V sklopu elementa <GlavaRacuna> se vpiše podatek o funkciji računa oziroma koda iz šifranta FUNKCIJA RAČUNA (npr. koda 9 za original, koda 31 za kopijo).

 

<GlavaRacuna>

<FunkcijaRacuna>9</VrstaRacuna>

</GlavaRacuna>
 

 1. VRSTA IN ŠTEVILKA REFERENČNEGA DOKUMENTA

V sklopu elementa <ReferencniDokumenti VrstaDokumenta='koda'> se vpiše podatek o vrsti referenčnega dokumenta oziroma koda iz šifranta VRSTA DOKUMENTA (npr. koda CT za pogodbo, koda ON za naročilo kupca) ter podatek o številki referenčnega dokumenta. Praviloma sta vrednosti podatkov vrsta referenčnega dokumenta in številka referenčnega dokumenta dogovorjeni med prejemnikom in izdajateljem e-računa. V kolikor dogovora ni je lahko uporabljena vedno ista vrednost iz šifranta VRSTA DOKUMENTA. Lahko pa so uporabljene različne vrednosti, in sicer se za izdan e-račun npr. uporabi vrednost CT za pogodbo.

 

<ReferencniDokumenti VrstaDokumenta="CT">

<StevilkaDokumenta>020-33/2014-1</StevilkaDokumenta>

</ReferencniDokumenti>

 

 1. ZNESEK Z VSOTO VREDNOSTI POSTAVK S POPUSTI IN DDV

V sklopu elementa <PovzetekZneskovRacuna> se vpiše podatek o vrsti zneska s kodo 86 iz šifranta VRSTA ZNESKA (vsota vrednosti postavk s popusti in DDV) in znesek računa.

 

<PovzetekZneskovRacuna>

<ZneskiRacuna>

<VrstaZneska>86</VrstaZneska>

<ZnesekRacuna>10.95</ZnesekRacuna>

</ZneskiRacuna>

 

 1. DODATNI PODATKI O NAKAZILU

V sklopu elementa <PoljubnoBesedilo> se vpiše karkoli je za izdajatelja ali prejemnika pomembno oziroma dodatne podatke o nakazilu.

<PoljubnoBesedilo>

<VrstaBesedila>AAI</VrstaBesedila>

<Besedilo>

<Tekst1>GLAVA_TEKST</Tekst1>

<Tekst2>Plačilo računa št. 60-2015</Tekst2>

</Besedilo>

</PoljubnoBesedilo>

 

 

 

 

Izdajatelji e-računov so lahko pravne osebe, tako mala kot velika podjetja ter zasebniki in samostojni podjetniki.
Izdajatelje računov lahko delimo na velike izdajatelje, ki večinoma svojo računalniško infrastrukturo razvijejo do te mere, da v svojih računovodskih programih formirajo e-račune.
Manjši izdajatelji k izdajanju e-računa pristopajo na različne načine.E-račune lahko formirajo v svoji računovodski aplikaciji ali to za njih opravi računovodski servis ali pa e-račune v svoji e-banki pripravijo ročno.

Izdajateljem e-računa v NLB je prek NLB Proklika na voljo več načinov uvoza/priprave e-računov:
- neposredna izmenjava e-računov prek B2B rešitve,
- uvoz pripravljenih e-računov iz računovodske aplikacije v NLB Proklik ali
- ročna priprava e-računov v NLB Prokliku.
 

NLB Proklik

NLB Proklik

Hitra in pregledna ureditev vaših poslovnih financ.

poslovni paket glava 1920#1722FF3

Poslovni paket

Za hitro in varno vsakodnevno poslovanje.

E račun za prejemnike

E-račun za prejemnike

E-račun, ki ga prejmete v e-banko, lahko izvozite v računovodsko aplikacijo, avtomatsko knjižite in v e-banki pripravite plačilo brez prepisovanja v plačilni nalog.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

S poslovnim skrbnikom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Naziv podjetja: *
Podatek je obvezen.
Ime: *
Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe

Priimek: *
Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe

Telefon: *

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
E-naslov: *
Podatek je obvezen.
Email *
Matična številka : *
Podatek je obvezen.
Davčna številka: *
Podatek je obvezen.
Sporočilo: *
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.