Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Finančna poročila

Izberite leto:
KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE NLB

30.9.2016

63,0 EUR

KONTAKT

Odnosi z vlagatelji
E: vlagatelji@nlb.si

Odnosi z javnostmi
E: oj@nlb.si