Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Naložbe

Vrednostni papirji

Analize, novice in poročila z domačega in tujih finančnih trgov vam zagotavljajo kvalitetno informiranje in pomoč pri sprejemanju investicijskih odločitev.
Nakup ali prodajo finančnih instrumentov izvajajo borzni posredniki, ki vam pomagajo pri zasledovanju vaših finančnih ciljev.
Skrbniške storitve predstavljajo paleto administrativnih, informacijskih, pravnih in davčnih storitev vlagateljem pri poslovanju z vrednostnimi papirji (VP) na domačem in tujih trgih.
Varna naložba prostih denarnih sredstev v državne vrednostne papirje, za izplačilo katerih jamči Republika Slovenija.

Investicijski skladi

Zakaj investicijski skladi?

Z vlaganjem v vzajemne sklade lahko posredno varčujete v vrednostnih papirjih, zlasti delnicah in obveznicah in s tem učinkovito razpršite svoje premoženje z nižjimi stroški.

Komu so namenjeni?

Vsem, ki želite ob sprejemanju višjega naložbenega tveganja dosegati višje pričakovane donose. Z dolgoročno naložbo v vzajemne sklade boste lahko uresničili marsikateri dolgoročni varčevalni cilj. Sredstva lahko naložite v enkratnem znesku ali pa varčujete postopno.