Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Posebna ponudba dologoročnih kreditov in garancij na podlagi razpisov Slovenskega podjetniškega sklada, regionalnih razvojnih agencij in centrov in drugo 

Lastnosti

 • Ponudba iz lastnih virov in virov pobudnika posla.
 • Dolgoročno kreditiranje mikro, malih in srednje velikih podjetij in izdajanje garancij za zavarovanje kreditov.
 • Ugodnejša obrestna mera v primerjavi z redno ponudbo banke.
 • Namenska poraba sredstev, v skladu z objavljenimi javnimi razpisi.
 • Obrestna mera in stroški odobritve so odvisni od pogodbenega sodelovanja med banko in pobudnikom posla.
 • Višina odobrenega kredita je odvisna od tekočega poslovanja in investicijskega programa dolgoročne naložbe, ter pogojev razpisa.
 • Osnova za odobritev naložbe je poslovni načrt, iz katerega je razviden predmet investicije.

Zavarovanje

Poleg zavarovanja z bianko menicami ter menično izjavo kredite lahko zavarujete z:

 • Zastavo denarnih sredstev.
 • Zastavo nepremičnin in premičnin.
 • Zavarovanjem pri zavarovalnici.
 • Zastavo vrednostnih papirjev.
 • Poroštvom pravne oziroma fizične osebe.
 • Zastavo terjatev.
 • Garancijo pobudnika posla, ki lahko predstavlja od 50-80% odobrenega zneska, v skladu z razpisnimi pogoji.
 • Drugimi oblikami zavarovanja.

Zavarovanje, ki ga zahteva banka, je odvisno od ročnosti in ostalih pogojev kredita. Več

Aktualni razpisi in pobudniki posla

Pobudnik razpisa

Storitev

Razpis

Status

Slovenski podjetniški sklad Garancije za zavarovanje kreditov in subvencija obrestne mere www.podjetniskisklad.si

Razpis zaključen (sredstva porabljena)

Razvojni center Novo mesto, d.o.o. Garancije za zavarovanje kreditov www.rc-nm.si Aktiven razpis
Regionalna razvojna agencija Posavje - RRA Posavje Garancije za zavarovanje kreditov www.rra-posavje.si Aktiven razpis
Slovenski regionalni razvojni sklad - SRRS Ribnica Garancije za zavarovanje kreditov www.regionalnisklad.si Aktiven razpis
Mariborska razvojna agencija p.o. - MRA p.o. Garancije za zavarovanje kreditov www.mra.si Aktiven razpis
Regionalna razvojna agencija Koroška - RRA Koroška Garancije za zavarovanje kreditov www.rra-koroska.si Aktiven razpis
Regionalna razvojna agencija Zeleni kras d.o.o. - RRA Zeleni kras d.o.o. Garancije za zavarovanje kreditov www.rra-zk.si Aktiven razpis
Razvojna agencija ROD Ajdovščina - RA ROD Ajdovščina Garancije za zavarovanje kreditov www.ra-rod.si  Aktiven razpis
Razvojna agencija Savinjske regije - RASR Garancije za zavarovanje kreditov www.rasr.si Aktiven razpis
Regionalni razvojni center Koper - RRC Koper Garancije za zavarovanje kreditov www.rrc-kp.si Aktiven razpis
BSC Regionalna razvojna agencija Gorenjske - BSC, RRA Gorenjske Garancije za zavarovanje kreditov www.bsc-kranj.si Aktiven razpis
Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije - RRA LUR Garancije za zavarovanje kreditov www.rralur.si Aktiven razpis

Poslovni paket

Že od 7 EUR na mesec.