Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Posebna ponudba kreditov in garancij regionalnih razvojnih agencij in centrov

Aktualni razpisi in pobudniki posla

Ponudnik razpisa Status
Razvojni center Novo mesto

Aktiven.

Regionalna razvojna agencija Posavje - RRA Posavje Aktiven.
Regionalni razvojni center Koper - RRC Koper Aktiven.
Združenje podjetnikov Naklo Aktiven.

Posebna ponudba kreditov Razvojnega centra Novo mesto

NLB d. d. in RC Novo mesto omogočata dolgoročne kredite po ugodni obrestni meri, ki so zavarovani po pogojih banke in/ali garancijo pobudnika posla.

Pobudnik posla:

RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO

Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 1,50 % letno, spremenljiva
Ročnost kreditov:
  • nova delovna mesta in obratna sredstva od 1 do 3 let oziroma
  • investicije od 1 do 7 let
Znesek kredita: Od 5.000,00 EUR do 100.000,00 EUR
Kreditojemalci: Pravne osebe in zasebniki.
Namen kredita: Garancijska shema za Dolenjsko.
Način odplačila: Obročni, z možnostjo 6 (nova delovna mesta, obratna sredstva) oziroma 12 (investicije) mesečnega moratorija, ki se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita.
Zavarovanje: V skladu s pogoji banke in/ali 50 % oziroma 80 % garancijo RC Novo mesto.
Stroški odobritve in vodenja kreditov: Po vsakokrat veljavni tarifi NLB d.d.
Oddaja popolne vloge: Poslovnemu skrbniku v NLB oziroma na naslov RC Novo mesto, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.
Razpisni rok: Do 31.12.2017.
Več informacij:  http://www.rc-nm.si/financne-spodbude.

Posebna ponudba kreditov RRA Posavje

NLB d. d. in RRA Posavje omogočata dolgoročne kredite po ugodni obrestni mer, ki so zavarovani po pogojih banke in/ali garancijo RRA Posavje.

Pobudnik posla:

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA POSAVJE

Obrestna mera: 1,90 % letno, spremenljiva
Ročnost kreditov: Do 3 let
Znesek kredita: Od 5.000,00 EUR do 60.000,00 EUR, največ do 80% pogodbene vrednosti odobrenih evropskih ali nacionalnih sredstev
Kreditojemalci: Pravne osebe in zasebniki - upravičenci, ki so bili uspešni na razpisih za pridobitev evropskih ali nacionalnih sredstev.
Namen kredita: Garancijska shema za Posavje.
Način odplačila: Obročni.
Zavarovanje: V skladu s pogoji banke in/ali 50 % oziroma 80 % garancijo RRA Posavje.
Stroški odobritve in vodenja kreditov: Po vsakokrat veljavni tarifi NLB d.d.
Oddaja popolne vloge: Poslovnemu skrbniku v NLB.
Razpisni rok: Do 31.12.2017.
Več informacij:  www.rra-posavje.si.

Posebna ponudba kreditov RRC Koper

NLB d. d. in RRC Koper omogočata dolgoročne kredite po ugodni obrestni meri.

Pobudnik posla:

RAZVOJNI RAZVOJNI CENTER KOPER

Obrestna mera: 2,20 % letno, spremenljiva
Ročnost kreditov: Od 3 do 5 let
Znesek kredita: Od 5.000,00 EUR do 85.000,00 EUR
Kreditojemalci: Pravne osebe in zasebniki.
Namen kredita: Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Obalni-kraški regiji in občini Ilirska Bistrica.
Način odplačila: Obročni.
Zavarovanje: V skladu s pogoji banke in 50 % garancijo RRC Koper.
Stroški odobritve in vodenja kreditov: 0,35 % enkratno ob odobritvi kredita, minimalno 200 EUR.
Oddaja popolne vloge: Poslovnemu skrbniku v NLB.
Razpisni rok: Do 31.12.2017.
Več informacij:  http://www.rrc-kp.si/.

Posebna ponudba kreditov Združenja podjetnikov Naklo

NLB d. d. in Združenje podjetnikov Naklo omogočata kratkoročne kredite po ugodni obrestni meri, ki so zavarovani po pogojih banke.

Pobudnik posla:

Združenje podjetnikov Naklo

Obrestna mera: 0,45 % letno, fiksna
Ročnost kreditov: do največ 12 mesecev, z možnostjo moratorija do največ 2 meseca
Znesek kredita: ni omejen
Kreditojemalci: Samostojni podjetniki in gospodarske družbe, komitenti in nekomitenti NLB d.d.
Namen kredita: Financiranje gibljivih sredstev.
Način odplačila: Obročni.
Zavarovanje: V skladu s pogoji banke.
Stroški odobritve in vodenja kreditov: Po vsakokrat veljavni tarifi NLB d.d.
Oddaja popolne vloge: NLB poslovnemu skrbniku ali na naslov Podjetniški center Zahod, Koroška cesta 21, 4000 Kranj.
Razpisni rok: 31.12.2018.

Več informacij:  Predsednik: Franci Grašič, tel: 041 637 614, e-naslov: franci@vaga.si;

Tajnica: Irena Zelnik, e-naslov: irena.zelnik@s5.net.

poslovni paket glava 1920#1722FF3

Poslovni paket

Že od 7 EUR na mesec.