Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

NLB Privatno bančništvo

Ekskluzivna ponudba celovitega upravljanja finančnega premoženja, prilagojena najpremožnejšim posameznikom in družinam.

Kaj je NLB Privatno bančništvo?

NLB Privatno bančništvo je ekskluzivna ponudba bančnih in finančnih storitev, ki ustreza potrebam premožnih posameznikov in družin ter vključuje:

 • odgovorno in celostno upravljanje premoženja po najvišjih bančnih standardih;
 • celovito svetovanje za najboljše finančne rešitve v vseh pomembnejših življenjskih situacijah;
 • paket bančnih storitev, v katerega so vključena tudi finančno in davčno svetovanje ter osnovno svetovanje s področja nefinančnih trgov (umetnine, nepremičnine itd.);
 • redno spremljanje in poročanje o dogajanjih na finančnih trgih;
 • privatnega bančnika, ki vam bo na voljo 24/7, kjer koli boste želeli.

S ponudbo privatnega bančništva smo začeli prvi v Sloveniji že pred več kot desetimi leti in zaupa nam vedno več strank. Našo strokovnost potrjujejo tudi prejete mednarodne nagrade.

Komu je namenjeno?

V NLB Privatno bančništvo povabimo predvsem tiste posameznike, katerih finančno premoženje presega 300.000 evrov in/ali imajo neto mesečne prihodke višje od 6.000 evrov.

Prednosti NLB Privatnega bančništva

Dnevno spremljanje, analiziranje in predlogi naložbenih možnosti, ki vodijo k optimalnejši strukturi premoženja, skladno z vašimi željami, cilji, finančnimi razmerami in odnosom do tveganja:

 • načrtovanje ustrezne naložbene strategije ter pomoč pri odločitvah o razpršitvi premoženja in izboru primernih finančnih instrumentov po meri stranke;
 • finančno svetovanje in
 • davčno svetovanje.

Popolno razpoložljivost obravnave 24/7 vam zagotavlja posebej usposobljen svetovalec za privatno bančništvo, ki skrbi za vaše premoženje, usklajuje posle ter je na voljo kadar koli in kjer koli boste želeli. Za vas bo redno pripravljal konsolidirana premoženjska poročila, ki vam bodo omogočila nadzor in spremljanje plemenitenja premoženja.

Ekskluzivni posrednik pri sklepanju individualnega upravljanja premoženja

NLB Privatno bančništvo kot ekskluzivni posrednik omogoča strankam banke, prebivalstvu in tudi podjetjem, možnost sklenitve individualnega upravljanja premoženja.

Kdo smo

Privatni bančniki NLB smo profesionalci, ki združujemo znanja z različnih finančnih področij in jih pretvarjamo v ohranjanje in plemenitenje premoženja. Vsak privatni bančnik prihaja z drugačnega finančnega oziroma bančnega področja in ima za sabo drugačno karierno zgodbo, vendar pa je vsak od nas v nekem trenutku poklicne poti začutil, da bi svoja znanja, izkušnje in osebno energijo rad uporabil pri svetovanju najzahtevnejšim strankam. V ekipi privatnih bančnikov NLB smo posamezniki z bogatimi strokovnimi izkušnjami – strokovnjaki za davke, borzni posredniki, izkušeni osebni bančniki, računovodje –, predvsem pa smo to ljudje z izrednim čutom za vsebino in dinamiko finančnih potreb premožnih posameznikov in družin.

Izkušnje

Kompleksnost trgov in instrumentov, nepredvidljivost gibanj in vplivov, nujnost celostnega poznavanja tematike in upoštevanja medsebojnih povezav ter odvisnosti posameznih delov – vse to zahteva izjemno strokovno znanje.

Privatni bančniki v NLB bomo vaši zanesljivi partnerji, saj smo bili za to nalogo posebej izšolani. Vrednote, ki nas vodijo, so strokovna odličnost, integriteta in zaupnost. Naš cilj je, da vam pomagamo ohraniti, oplemenititi in razviti vaše osebno in družinsko premoženje.

Zunanje licence

 • 13 dovoljenj za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja (Agencija za zavarovalni nadzor);
 • 13 potrdil o opravljenem preizkusu strokovnih znanj s področja trženja investicijskih skladov in prodaje investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov (Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov);
 • 13 dovoljenj za opravljanje poslov zavarovalnega posrednika (Slovensko zavarovalno združenje);
 • 13 preizkusov strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov izvrševanja naročil strank (A) (Agencija za trg vrednostnih papirjev);
 • 13 licenc za razvoj prodajnih veščin za privatne bančnike (Mercury International);
 • 13 preizkusov strokovnih znanj, potrebnih za investicijsko svetovanje (B) (Agencija za trg vrednostnih papirjev);
 • 10 potrdil o izobraževanju v okviru specialističnega modula za privatne bančnike (DC Gardner Training);
 • 10 potrdil o opravljenem treningu »Z osebno odličnostjo do zadovoljnih strank« (Gustav Käser Training International);
 • 5 potrdil o obiskovanju izobraževalnega tečaja Uvod v umevanje likovne umetnosti (RS, Arthouse – College For Visual Arts);
 • 9 preizkusi strokovnih znanj, potrebnih za gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank (C) (Agencija za trg vrednostnih papirjev).

Notranje licence in dodatna usposabljanja

 • 13 izobraževanj v sklopu Šole za finančno svetovanje – pridobljen naziv svetovalca za osebne finance (NLB);
 • 13 potrdil o trženju zavarovalniških storitev NLB Vita (NLB Vita);
 • 13 dovoljenj za opravljanje storitev trženja vzajemnih skladov in prodaje investicijskih kuponov skladov (NLB Skladi);
 • 13 dovoljenj za opravljanje storitev trženja garantiranih investicijskih skladov in prodaje delnic garantiranih investicijskih skladov (NLB Skladi);
 • 13 internih licenc za trgovanje z vrednostnimi papirji (NLB);
 • 13 internih licenc za individualno upravljanje finančnega premoženja (NLB);
 • 3 potrdila o opravljenem izobraževanju v okviru Šole za poslovne skrbnike – modul za poslovanje s pravnimi osebami (NLB);
 • 1 potrdilo o opravljenem izobraževanju o hipotekarnih kreditih (NLB);
 • Mercury usposabljanje.

Predstavitev privatnih bančnikov

Alenka Verstovšek
Privatna bančnica

»Kjer so dejstva, ni treba besed ...«

Alenka Verstovšek je v svet bančništva vstopila kot vodja oddelka sredstev, plana in analiz v Posavski banki. Po preoblikovanju te v podružnico NLB se je vključila v projektno skupino za uvedbo nove storitve privatnega bančništva in postala ena od prvih privatnih bančnic v Sloveniji. K delu je pristopila proaktivno in z jasnim ciljem – doseči prepoznavnost privatnega bančništva v okolju.

Kaj je za vas v privatnem bančništvu najbolj privlačno? Privatno bančništvo je izjemno privlačno, saj sodelujemo s strankami, uspešnimi posamezniki in družinami, ki delujejo na različnih strokovnih področjih. V pogovoru s strankami, od katerih ima vsak svoj dar, sprašujemo, odkrivamo in tako pridobivamo koristne izkušnje.

Kako se pridobi zaupanje? Zaupanje gradimo počasi in postopno, predvsem z aktivnim poslušanjem, saj le tako lahko ozavestimo, kaj stranka resnično potrebuje. Zadovoljne in lojalne stranke so učinkovito merilo, ali smo pri svojem delu na pravi poti. Pomeni, da nam zaupajo, kar je ključnega pomena za uspešno in dolgoročno poslovno sodelovanje.

Najboljši nasvet glede financ, ki ste ga kadarkoli dobili in ga upoštevate? K investiranju sredstev je treba pristopiti sistematično s prej pripravljeno naložbeno strategijo.

Berta Zorc
Privatna bančnica

»Imamo najboljše: medsebojno spoštovanje, sodelovanje, zaupanje, strokovnost …«

Berta Zorc je izkušena bančnica z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami v finančnem sektorju. Svojo poklicno pot je začela kot kreditna referentka v nekdanji Ljubljanski banki. Na to, da je privatna bančnica, je ponosna, saj ima možnost spoznavati čudovite in zanimive stranke ter njihove želje in potrebe. Zaveda se, da je vsako stranko treba dobro spoznati, ji prisluhniti in se ji prilagoditi.

Kaj je za vas v privatnem bančništvu najbolj privlačno? Najbolj privlačna sta strokovnost ter vedno iskren in nasmejan obraz.

Kako se pridobi zaupanje? Zaupanje se pridobi s trdim delom, doslednostjo, zanesljivostjo in strokovnostjo.

Najboljši nasvet glede financ, ki ste ga kadarkoli dobili in ga upoštevate? Nič ne pade z neba.

Maja Škrlep
Privatna bančnica

»Živi vsak dan, kot da je tvoj zadnji.«

Maja Škrlep v bančništvu dela že 28 let. Njena pot na tem področju se je začela za bančnim okencem, kjer je ugotovila, da ji je delo v banki in s strankami pisano na kožo, napredovala pa je vse do vodje poslovalnice. Med najbolj zanimivimi certifikati in licencami, ki si jih je pridobila, je licenca za opravljanje poslov zavarovalnega posrednika, zaradi katere zdaj na zavarovalne posle gleda drugače.

Kaj je za vas v privatnem bančništvu najbolj privlačno? Dinamično delo v ekskluzivni ponudbi NLB. Reševanje problemov in iskanje individualnih rešitev za stranko.

Kako se pridobi zaupanje? Ko v življenju deluješ pristno, se ne pretvarjaš, si pošten do sebe in drugih, se trudiš, da si strokoven … Takrat si vreden zaupanja.

Najboljši nasvet glede financ, ki ste ga kadarkoli dobili in ga upoštevate? Mesečno varčevanje v manjših zneskih ti čez čas prinese znaten kupček denarja. Nasvet, ki sta mi ga starša dala še kot otroku, upoštevam še danes. Imam sklenjena ločena varčevanja za kratkoročne in za dolgoročne cilje. Predvsem prihranki za kratkoročne cilje mi blažijo kakšne večje finančne pretrese.

Marija Peteh
Privatna bančnica

»Ni zmagovalec tisti, ki vedno zmaga in nikdar ne pade, zmagovalec je tisti, ki nikdar ne odneha in zmeraj vstane.«

Marijo Peteh od nekdaj veseli delo z ljudmi. Nanj se je osredotočala ves čas svoje karierne poti, ki jo je že od začetka gradila na različnih delovnih področjih znotraj posameznih poslovalnic NLB. Posebno potrditev ji pomeni priznanje, ki ga je leta 2003 prejela kot najuspešnejša komercialistka v prodaji zavarovalniških produktov zavarovalnice NLB Vita v NLB-jevi podružnici Moste.

Kaj je za vas v privatnem bančništvu najbolj privlačno? Da je delo v privatnem bančništvu tako dinamično, polno novih izzivov in raznovrstnih opravil. Dnevi si med seboj nikoli niso enaki in to je čar dela v privatnem bančništvu.

Kako se pridobi zaupanje? Treba je biti iskren, verjeti v to, kar delaš, biti strokoven, diskreten, fleksibilen, prilagodljiv in pozitivno naravnan.

Najboljši nasvet glede financ, ki ste ga kadarkoli dobili in ga upoštevate? Ne zadolžuj se prek svojih zmožnosti oziroma dolg naj bo tak, da je obvladljiv.

Martin Nadoh
Privatni bančnik

»Bistven je občutek zadovoljstva.«

Martin Nadoh se je odločil postati privatni bančnik, ker se je želel vsak dan dodatno izobraževati ter biti v tesnem stiku s kapitalskim in denarnim trgom. Ključno pri opravljanju tega poklica se mu zdi tudi, da lahko svoje znanje predaja tistim, ki to znanje želijo izkoristiti pri poslovanju. Poleg rednih izobraževanj v sklopu NLB se je udeležil tudi treninga za vodje prodaje, kjer o svojih izkušnjah pripovedujejo predstavniki svetovno znanih podjetij.

Kaj je za vas v privatnem bančništvu najbolj privlačno? Neprekinjen osebni razvoj oziroma nadgradnja sektorja za privatno bančništvo ter stik s trgom denarja in kapitala.

Kako se pridobi zaupanje? Zaupanje se pridobi s podajanjem različnih podatkov in informacij, ki se neposredno in posredno nanašajo na posamezno vsebino. Na podlagi tega posameznik ali skupina laže sprejme odločitev. Vse skupaj pa mora biti podprto s komunikacijsko odprtostjo.

Najboljši nasvet glede financ, ki ste ga kadarkoli dobili in ga upoštevate? Razpršenost, razpršenost, razpršenost – to naj bo prvo in temeljno načelo, ko se spuščaš v naložbe. Drugo pa: če tvoj naložbeni profil omogoča, vključite tudi izjemno tvegane naložbe, a naj te dosegajo le pet do deset odstotkov celotnega premoženja.

Natalija Kovač
Privatna bančnica

»Uživaj življenje.«

Natalija Kovač, še ena izmed prvih članic sektorja privatnega bančništva v NLB, je svojo kariero začela na borznem področju. V NLB je sicer pred privatnim bančništvom delovala tudi na področju mednarodnega poslovanja s finančnimi institucijami. Danes se v vlogi privatne bančnice odlično znajde tudi zaradi dobrega poznavanja kapitalskih trgov.

Kaj je za vas v privatnem bančništvu najbolj privlačno? Širina svetovanja, ki je dejansko brez meja. Stranke, ki odstirajo svoj intimni finančni svet. Vsakič znova me navdušijo njihove zgodbe na poti do uspeha, njihov vsakdan, način razmišljanja … Uigran tim strokovnih sodelavcev NLB, ki nam vedno stoji ob strani pri reševanju vsakodnevnih izzivov.

Kako se pridobi zaupanje? Pridobiti strankino zaupanje je precej kompleksen proces, ki terja svoj čas in obojestransko potrpežljivost. Zavračam tezo, da so temelj zaupanja naložbeni rezultati. Bistvo je predvsem v jasni, odprti komunikaciji, pomoči pri sprejemanju strankinih odločitev in izmenjavi informacij, ukrojenih za posameznika. Znati brati in udejanjiti misli in želje naših cenjenih strank. Biti z njimi v dobrem in slabem.

Najboljši nasvet glede financ, ki ste ga kadarkoli dobili in ga upoštevate? Diverzificiranost finančnih naložb in imeti dobrega finančnega svetovalca. Oboje dokazano izboljšuje naložbeno donosnost in kakovost življenja. Ne verjamete? Preizkusite!

Slavko Flajs
Privatni bančnik

»Verjamem v srečo – bolj intenzivno in dlje časa delam, več je imam.«

Slavko Flajs je bil prvi privatni bančnik na Štajerskem. Z bančnimi posli in svetovanjem se ukvarja že dobrih 35 let. Na podlagi bogatih strokovnih izkušenj in znanj je leta 2002 pristopil k projektni skupini za vzpostavitev privatnega bančništva v NLB. V bančništvu je sicer opravljal različna dela ter spoznal različne pristope k trženju ekskluzivnih bančnih produktov in storitev ter h komuniciranju s strankami. Ponosen je na svoj certifikat borznega posrednika ter licenci zavarovalništva in privatnega bančništva. Najzanimivejši področji sta zanj naložbeno in finančno načrtovanje.

Kaj je za vas v privatnem bančništvu najbolj privlačno? Da lahko pomagam stranki z nasvetom takrat, ko to najbolj potrebuje, in jo razbremenim ter prevzamem del njenih skrbi, kot so na primer naložbene politike ali urejanje davčnih postopkov.

Kako se pridobi zaupanje? Pot do zaupanja je dolga in po mojem mnenju nima konca. Sledim navodilu: svetuj oziroma delaj v smeri, kot bi želel, da bi drugi svetovali tebi. Če mi to uspe, potem sem na pravi poti.

Najboljši nasvet glede financ, ki ste ga kadarkoli dobili in ga upoštevate? Pri delniških naložbah: bodi prestrašen, ko so drugi pohlepni, in pohlepen, ko so drugi prestrašeni (Warren Buffett).

Tanja Burkat
Privatna bančnica

»Bodi pošten do sebe in drugih in si postavljaj smele, a realne cilje.«

Tanja Burkat verjame, da je izobrazba temelj, na katerem je mogoče graditi vsa nadaljnja znanja in veščine. Svojo stroko pozna z različnih vidikov, saj v bančništvu dela že skoraj tri desetletja. Izkušnje ji dajejo trdnost in samozavest, ves čas pa se tudi dodatno izobražuje, tako na osebnostnem kot strokovnem področju.

Kaj je za vas v privatnem bančništvu najbolj privlačno? Delo s strankami. Res je, da je tudi stresno, ampak ne znam si predstavljati dela v administraciji. Stranke me bogatijo, z njimi se veselim in žalostim, pa vendar vedno želim biti koristna.

Kako se pridobi zaupanje? Samo na dolge proge. Pozitivne in negativne stvari je treba predstaviti z enako vnemo in pošteno, brez fige v žepu. Dogovorjeno, pisno ali ustno, je treba dosledno izvajati. Glede na to, da se posel najprej dela z osebo, nato z institucijo, je stalnost bančnika ključna pri zaupanju.

Najboljši nasvet glede financ, ki ste ga kadarkoli dobili in ga upoštevate? Ni pomembno, koliko kdo zasluži, temveč koliko porabi. Še kako velja rek: zrno na zrno pogača, evro na evro palača. Enako kot za svoje stranke upravljam tudi svoje osebne finance. Sem bolj umirjen tip vlagatelja, to pa se kaže tudi v pristopu do mojih strank. Najprej določimo realni cilj in ga potem korak za korakom uresničujemo, vroče novice pa naj gredo mimo.

Urška Zajec
Privatna bančnica

»Privilegij v življenju je biti to, kar si.«

Urška Zajec je najprej delala v zavarovalništvu, nato pa jo je poklicna pot zanesla v bančništvo, najprej kot kreditno in terensko komercialistko. Zanjo je vsak dan v privatnem bančništvu poln novih izzivov in raznovrstnih nalog, pridobljene licence pa ji ob izkušnjah omogočajo, da delo opravlja strokovno, zanesljivo, natančno in odgovorno. Vseskozi pa zbira tudi ideje in išče rešitve, kako bi lahko bančništvo še bolj prilagodili različnim segmentom strank.

Kaj je za vas v privatnem bančništvu najbolj privlačno? Raznoliko delo, možnost sodelovanja pri razvoju ponudbe za najpomembnejše stranke, banka, kreativnost in dobri odnosi.

Kako se pridobi zaupanje? Zaupanje se pridobi postopoma. Najpomembnejši so redni stiki s stranko. Tako ta spozna privatnega bančnika in obratno. Informacije, kot so na primer različne življenjske situacije, ki jih privatni bančnik pridobi od stranke, so zelo pomemben vir pri sprejemanju finančnih odločitev stranke v nadaljevanju.

Najboljši nasvet glede financ, ki ste ga kadarkoli dobili in ga upoštevate? Vedno imej pripravljeno varnostno rezervo. Obliko varčevanja pa izberi glede na cilj v prihodnosti v skladu z določeno stopnjo tveganja.

Vesna Lokovšek
Privatna bančnica

»Biti pripravljen je veliko, znati čakati je še več, toda izkoristiti pravi trenutek je vse!«

Vesna Lokovšek je v svet bančništva vstopila po naključju, pritegnila pa jo je velika razgibanost področja in pozornost, ki jo je treba namenjati stalnemu izpopolnjevanju znanja. Novosti in spremembe v poslovnem okolju ji nikoli niso bile v breme, temveč v izziv. Njena zgodba je posebna: v poslovalnici Krško ima dve funkciji – vlogo privatne bančnice in finančne svetovalke. Svoje delo opravlja z veseljem in predanostjo, tako do banke kot do strank.

Kaj je za vas v privatnem bančništvu najbolj privlačno? Da lahko stranki na podlagi ugotovljenega profila vlagatelja in izdelane naložbene strategije ponudim celovit finančni nasvet.

Kako se pridobi zaupanje? Iskrenost – to je ključ do zaupanja. In pozitivna naravnanost ter zavedanje, da ima vsak od nas svoj pogled na svet, življenje in dogodke.

Najboljši nasvet glede financ, ki ste ga kadarkoli dobili in ga upoštevate? Ni dobro nositi vseh jajc v isti košari, povedano po domače; strokovno pa, razpršite denar v različne oblike naložbenih priložnosti.

Primož Jagarinec
Privatni bančnik

»Ni vse zlato, kar se sveti.«

Primoža Jagarinca navdušuje vznemirljivost kapitalskih trgov, s tem pa je neločljivo povezano tudi »upravljanje osebnih financ«. Še do nedavnega je bil upravitelj premoženja finančnih sredstev strank in potem upravljavec premoženja strank privatnega bančništva – torej tistih, ki želijo in pričakujejo ter si seveda zaslužijo najvišjo raven osebne obravnave. Ves čas se osebnostno in strokovno izpopolnjuje ter raste tako skupaj s strankami kot z banko.

Kaj je za vas v privatnem bančništvu najbolj privlačno? Privilegij sodelovanja tako z najboljšimi strankami banke kot tudi delo v odlični ekipi sodelavcev.

Kako se pridobi zaupanje? Izključno z etičnim in visoko moralnim delom v odnosu do stranke.

Najboljši nasvet glede financ, ki ste ga kadarkoli dobili in ga upoštevate? Udejstvovanje na kapitalskih trgih ni sprint na sto metrov, temveč tek na dolge proge.

Lotti Natalija Zupančič
Direktorica privatnega bančništva

»Izkoristi dan!«

Lotti Natalija Zupančič je finančnica z več kot 20 leti bogatih delovnih izkušenj v finančni industriji doma in po svetu. Prva vloga na vodstvenem položaju ji je bila zaupana že leta 1993, od takrat pa je na podlagi izjemnih delovnih rezultatov, odličnega finančnega znanja in razumevanja finančnih zagat, v katerih se lahko znajdejo stranke, prevzela več različnih nalog v različnih finančnih ustanovah. Vodenje NLB Privatnega bančništva je prevzela leta 2013.

Kaj je za vas v privatnem bančništvu najbolj privlačno? Dnevi se nikoli ne ponavljajo in delo nikoli ne postane rutina, ravno nasprotno. Vedno moramo biti korak pred strankami in njihovimi pričakovanji, kar pa seveda od nas zahteva nenehno spremljanje razmer na finančnih trgih, v industriji privatnega bančništva, na drugih interesnih področjih strank ...

Kako se pridobi zaupanje? To je vprašanje za naše stranke. Če je kriterij presoje zadovoljstvo naših strank, potem nam je očitno pri njih uspelo pridobiti zaupanje. Je pa pridobitev zaupanja prepletanje več dejavnikov, seveda je prvi: delaj tisto, kar govoriš.

Najboljši nasvet glede financ, ki ste ga kadarkoli dobili in ga upoštevate? Najprej natančno preuči, kakšen vlagatelj si in oblikuj svojo naložbeno strategijo, nato se loti vlaganja. Bi si pa želela, da bi imela stike s privatnimi bančniki že v začetku svoje poslovne poti, saj bi mi njihovi nasveti pomagali sprejemati boljše odločitve. Odločitve, pri katerih bi znala bolje omejiti svojo čustveno vpletenost. V moji preteklosti je bilo namreč nepravih odločitev mnogo.

Najširši nabor finančnih instrumentov

Privatni bančnik

 • Je izkušen in posebej usposobljen finančni svetovalec;
 • dosegljiv je kjer koli in kadar koli;
 • skrbi za izvedbo strankinih vsakodnevnih finančnih transakcij;
 • svetuje pri finančnih vprašanjih in skupaj s timom strokovnjakov, ki so mu dostopni v strokovnem zaledju banke, ponudi kar najboljše rešitve;
 • celostno upravlja finančno premoženje stranke oziroma njene družine s ciljem njegovega plemenitenja in davčne optimizacije;
 • koordinira vse finančne posle v NLB d.d. in NLB Skupini.

Celostno upravljanje premoženja

Temelji na dobrem poznavanju stranke – njenih finančnih potreb in zmožnosti, odnosa do tveganja ter finančnih ciljev. Je več kot investicijsko svetovanje. Gre za gospodarjenje s finančnimi naložbami, izbranimi po meri stranke. Celostno upravljanje premoženja prinaša privlačno kombinacijo bančnih in finančnih produktov ter finančnega, investicijskega, davčnega in tudi s tem povezanega pravnega svetovanja.

Vključuje:

 1. oblikovanje naložbene strategije na podlagi strankinega odnosa do tveganja (naložbeni profil);
 2. razpršitev premoženja;
 3. spremljanje gibanja finančnega premoženja;
 4. spremljanje in poročanje o dogajanjih na finančnih trgih.

Zahtevnejša svetovanja

Zahtevnejša svetovanja vključujejo:

 • finančna svetovanja z vključevanjem strokovnjakov s področij financiranja (limiti, krediti), finančnih naložb (depoziti in bančna varčevanja, vzajemni skladi, indeksni in zaprti skladi, portfelji vrednostnih papirjev, naložbena življenjska in pokojninska zavarovanja, delnice in obveznice, izvedeni finančni instrumenti, strateški lastniški deleži v podjetjih) in nefinančnih trgov (nepremičnine, plemenite kovine, umetnine in druge vredne premičnine);
 • davčna svetovanja (davčna optimizacija premoženja, izpolnjevanje davčnih obveznosti stranke v Republiki Sloveniji, pomoč v davčnih postopkih, zastopanje pred davčnimi organi v Republiki Sloveniji ter obveščanje o spremembah in novostih na davčnem področju).

Revija Privatno

Če ste si v življenju ustvarili finančno bogastvo, se zavedate tudi, da je to bogastvo smiselno plemenititi. Ob tem je izjemno pomembna odločitev, komu boste zaupali upravljanje svojega premoženja. Vsem, ki te odločitve še niste sprejeli, kot tudi tistim, ki nam že zaupate, ponujamo v branje revijo Privatno.

V reviji so zbrane zanimive informacije in pogledi na vprašanja, s katerimi se na področju upravljanja premoženja srečujete v različnih življenjskih obdobjih - naj bo to dedovanje oziroma prenos premoženja, njegova davčna optimizacija, iskanje navdiha za nov podjetniški podvig ali vzgoja vrednot za uspeh.

Hkrati vam predstavljamo tudi privatno bančništvo in celotno ekipo naših najboljših finančnih strokovnjakov, ki delujejo na področju privatnega bančništva.


Kontakt

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2
1000 Ljubljana, Slovenija
SWIFT: LJBASIX2

telefon: 01 476 23 66

e-naslov: infopb@nlb.si


Pogosta vprašanja

Oblikovanje naložbene strategije je odvisno od:
• vaših finančnih razmer;
• vašega odnosa do tveganja;
• vaših investicijskih načrtov in ciljev, ki jih želite s plemenitenjem premoženja doseči, ter
• izkušenj in znanja iz preteklih naložbenih odločitev.
 
Odnos do tveganja opredeljuje vašo pripravljenost vložiti sredstva v bolj ali manj tvegane naložbe. Pri nizko tveganih naložbah je donosnost znana vnaprej. Take naložbe zagotavljajo stabilno rast vloženih denarnih sredstev in so sorazmerno varne. Visoko tvegane naložbe pa puščajo vlagatelja v dvomih glede dosežene prihodnje donosnosti. Njihova vrednost v izbranem časovnem obdobju potencialno močno niha.

Vaši načrti o prihodnjih investicijah so lahko različni. Investirate lahko v stanovanje ali hišo, v lastno podjetje, v prestižne dobrine ali razmišljate celo o določeni stopnji finančne neodvisnosti. Izbira vrste naložb je močno odvisna od vaših potreb po sredstvih v prihodnosti.

Vaše pretekle naložbe so lahko bogat vir izkušenj. Sami najbolje veste, katere naložbe so se vam najbolje obrestovale in kakšno donosnost zahtevate od izbrane naložbe.

Na podlagi vprašalnika (ki temelji na teoretičnih izhodiščih vzorcev naložbenega obnašanja in je preverjen tudi v praksi) in posveta s privatnim bančnikom oblikujemo ustrezno naložbeno strategijo premoženja, ki bo ustrezala vašim željam in ciljem.

Individualno upravljanje premoženja

Ugledna, visoko specializirana finančna storitev, v sklopu katere se sredstva vlagatelja razporejajo skladno z izbrano naložbeno politiko na individualni ravni.

NLB Skladi

Ključ do uspešnega varčevanja v vzajemnih skladih.

Slika NLB Vita Privatno 115x200
NLB Vita PrivatnoEkskluzivno naložbeno življenjsko zavarovanje z aktivnim upravljanjem premoženja.

NLB Vita

Pestra izbira varčevalno-naložbenih zavarovanj.

Nasveti 

Zakaj odlašanje s prenosom na naslednika?

Predaja nasledstva družinskega podjetja je za marsikaterega ustanovitelja velika zagata. Za konkretne primere smo poiskali konkretne odgovore. Strokovnjak in poznavalec družinskih podjetij dr. Jaka Vadnjal predstavlja rešitve.

Skrita vsebina

Želim, da me pokličete

Prosimo, vpišite telefonsko številko, na katero želite, da vas pokličemo:

* Podatki so obvezni.

Ime: *
Podatek je obvezen.
Priimek: *
Podatek je obvezen.
Telefon : *

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Komentar: *
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.