Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

NLB Srebrni račun

Za vse, ki prejemate pokojnino. 

Prednosti

  • Možnost izrednega limita.

Izredni limit vam odobrimo glede na vašo kreditno sposobnost, ki jo ocenimo v skladu s poslovno politiki banke. Pred odobritvijo izrednega limita bo banka  v sistemu SISBON preverila korektnost vašega poslovanja. Več informacij: www.sisbon.si.

Vlogo lahko oddate osebno v poslovalnici, ki vodi vaš osebni račun ali prek NLB Klika.

Več

Plačilne kartice

Za preprosto brezgotovinsko poslovanje.

Mednarodna kartica BA Maestro za brezgotovinsko plačevanje in dvig na bankomatih doma in v tujini, možnost uporabe drugih plačilnih kartic.

Jamstvo za vloge

Informacije o jamstvu za vloge so vam na voljo na straneh Banke Slovenije in v dokumentu Informacija vlagateljem o zaščiti vlog.

Odprite račun

Kaj potrebujete:

  • veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list);
  • potrdilo o davčni številki.


Kje lahko odprete račun:

Naročite račun

Če želite v našo banko prenesti poslovanje iz druge banke, lahko vse potrebno uredite pri nas.

Pravila in postopki za zamenjavo banke

Seznam poslovalnic

Stroški in obrestne mere

Pogosta vprašanja

Osebni račun je osnovni račun za fizične osebe. Prek osebnega računa banka prejema vplačila za imetnika računa ter opravlja plačila v mejah sredstev na računu in odobrene prekoračitve pozitivnega stanja na računu.
Prek osebnega računa lahko imetniki prejemate plačo, pokojnino, honorarje, dividende, socialne transferje ter plačujete obveznosti, opravljate individualna nakazila, dvigujete gotovino na bankomatih itd.; torej osebni račun se lahko uporablja tako pri gotovinskem kot pri negotovinskem poslovanju.
Osebni račun je večvaluten račun, kar pomeni, da lahko z enim računom poslujete v domači in tujih valutah, seveda v okviru kritja na računu (pozitivno stanje v vseh valutah in morebitna odobrena dovoljena prekoračitev stanja).
Struktura osebnega računa je enotna v vseh bankah.
Imetnik računa je dolžan banko obveščati o spremembah podatkov imetnika osebnega računa (ime, priimek, prebivališče, ...), potrebnih za vodenje osebnega računa in registra transakcijskih računov, in sicer redno, najkasneje v roku petih dni od nastale spremembe. Prav tako je potrebno banko obvestiti v primeru smrti imetnika računa. Banka tak račun ob predložitvi uradnega dokumenta o smrti imetnika blokira. Račun pa zapre šele, ko prejme pravnomočen sklep o dedovanju.
NLB Senior paket

Senior paket

Kot ste dejavni vi, naj bo dejaven tudi vaš denar. Izberite med različnimi storitvami, ki vam prinašajo ugodnosti, in si sestavite paket po svojem okusu.

NLB Teledom   080 15 85

NLB Teledom - 080 15 85

Prijazni bančni strokovnjaki smo vam na voljo vse dni v letu, 24 ur na dan za vse splošne informacije in storitve telefonske banke.

Nasveti 

Kviz: Kako dobro poznam osebne finance?

Poznavanje osebnih financ ali finančna pismenost pomeni znati poiskati in razumeti finančne informacije ter na tej podlagi upravljati svoje finance.

Skrita vsebina

Naročite račun

Odprite NLB Osebni račun in začnite pot bančnega poslovanja.

* Podatki so obvezni.

Ime: *
Podatek je obvezen.
Priimek: *
Podatek je obvezen.
Poslovalnica : *
Podatek je obvezen.
E-naslov: *
Podatek je obvezen.
Email *
Telefon : *

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Komentar : *
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.