Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

NLB Zlati račun

Zahtevate več? 

Prednosti

 • Mednarodna kartica BA Maestro za brezgotovinsko plačevanje in dvig na bančnih avtomatih doma in v tujini. S kartico lahko plačujete tudi brezstično na prodajnih mestih, ki imajo ustrezne terminale POS, označene z znakom . Ob nakupu kartice ni več treba vstaviti v režo terminala, ampak jo le prislonite na označeno mesto, počakate na zvočni in/ali svetlobni signal in nakup je opravljen.

 • Osnovni limit 2.000 EUR

 • Uporaba NLB Klika* in NLB Teledoma.

 • Možnost prejemanja SMS-Alarmov o uporabi kartice.*

 • Zavarovanje imetnika osebnega računa.

 • Ugodnejša provizija pri trgovanju z vrednostnimi papirji.

 • Prva bančna pomoč v državah, kjer poslujejo banke NLB Skupine - storitev NLB Welcome.

*Za stranke, ki aktivirajo storitev Premium Osebno, sta ti dve storitvi brezplačni.

Izredni limit vam banka odobri glede na vašo kreditno sposobnost, ki jo oceni v skladu s poslovno politiko banke. Pred odobritvijo izrednega limita bo banka  v sistemu SISBON preverila korektnost vašega poslovanja. Več informacij: www.sisbon.si. Več informacij: www.sisbon.si.
Vlogo lahko oddate osebno v poslovalnici, ki vodi vaš osebni račun ali prek NLB Klika.
Več

Dodatne ugodnosti

Samo za stranke Zlatega računa.

 • Pri najemu vozil doma in v tujini.

 • Pri poslih z nepremičninami.

 • Pri sklenitvi prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

 • Enkrat letno brezplačni enourni odvetniški razgovor.

Pregled ugodnosti s kontaktnimi podatki

Jamstvo za vloge

Informacije o jamstvu za vloge so vam na voljo na straneh Banke Slovenije in v dokumentu Informacija vlagateljem o zaščiti vlog.

Odprite račun

Kaj potrebujete:

 • veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list);
 • potrdilo o davčni številki.


Kje lahko odprete račun:

Naročite račun

Če želite v našo banko prenesti poslovanje iz druge banke, lahko vse potrebno uredite pri nas.

Pravila in postopki za zamenjavo banke

Seznam poslovalnic

Stroški in obrestne mere

Pogosta vprašanja

Osebni račun je osnovni račun za fizične osebe. Prek osebnega računa banka prejema vplačila za imetnika računa ter opravlja plačila v mejah sredstev na računu in odobrene prekoračitve pozitivnega stanja na računu.
Prek osebnega računa lahko imetniki prejemate plačo, pokojnino, honorarje, dividende, socialne transferje ter plačujete obveznosti, opravljate individualna nakazila, dvigujete gotovino na bankomatih itd.; torej osebni račun se lahko uporablja tako pri gotovinskem kot pri negotovinskem poslovanju.
Osebni račun je večvaluten račun, kar pomeni, da lahko z enim računom poslujete v domači in tujih valutah, seveda v okviru kritja na računu (pozitivno stanje v vseh valutah in morebitna odobrena dovoljena prekoračitev stanja).
Struktura osebnega računa je enotna v vseh bankah.
Imetnik računa je dolžan banko obveščati o spremembah podatkov imetnika osebnega računa (ime, priimek, prebivališče, ...), potrebnih za vodenje osebnega računa in registra transakcijskih računov, in sicer redno, najkasneje v roku petih dni od nastale spremembe. Prav tako je potrebno banko obvestiti v primeru smrti imetnika računa. Banka tak račun ob predložitvi uradnega dokumenta o smrti imetnika blokira. Račun pa zapre šele, ko prejme pravnomočen sklep o dedovanju.
NLB Osebno bančništvo

Osebno bančništvo

Storitev, ki je namenjena zahtevnejšim strankam, ki od banke pričakujete svojim potrebam prilagojeno upravljanje osebnih financ.

Za vse, ki od banke pričakujete več in imate višje prilive, smo pripravili ponudbo

Premium start

zlata mastercard

Zlata Mastercard

Zlata Mastercard je mednarodna plačilna kartica z odloženim plačilom, za vse, ki od kartice pričakujete več. Poleg brezskrbnega brezgotovinskega poslovanja prinaša dodatne ugodnosti.

Skrita vsebina

Naročite račun

Odprite NLB Osebni račun in začnite pot bančnega poslovanja.

* Podatki so obvezni.

Ime: *
Podatek je obvezen.
Priimek: *
Podatek je obvezen.
Poslovalnica : *
Podatek je obvezen.
E-naslov: *
Podatek je obvezen.
Email *
Telefon : *

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Komentar : *
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Izredni limit

Izredni limit vam banka odobri glede na vašo kreditno sposobnost, ki jo oceni v skladu s poslovno politiko banke. Pred odobritvijo izrednega limita bo banka  v sistemu SISBON preverila korektnost vašega poslovanja. Več informacij: www.sisbon.si. Več informacij: www.sisbon.si.
Vlogo lahko oddate osebno v poslovalnici, ki vodi vaš osebni račun ali prek NLB Klika.