7. september 2007
16. redna seja Nadzornega sveta NLB

Nadzorni svet NLB vodi Igor Marinšek

Danes so se na 16. redni seji sestali nadzorniki NLB. Glede na to, da je skupščina delničarjev NLB d.d. v enajstčlanski nadzorni svet (NS) imenovala štiri nove člane, je NS najprej imenoval novega predsednika, in sicer bo to funkcijo opravljal Igor Marinšek. Nadzorni svet tako deluje v naslednji sestavi: Igor Marinšek, predsednik, mag. Peter Ješovnik, namestnik, člani: mag. Katja Božič, mag. Iztok Bricl, Riet Docx, Francois Louise Florquin, Anne Fossemalle, John Arthur Hollows, Marko Rus, dr. Matic Tasič in Jan Vanhevel.

Nadzorni svet je tudi dopolnil sestavo odborov, ki redno delujejo v okviru NS NLB, in sicer: Odbor za razvoj, Odbor za revizijo, Odbor za nagrajevanje in Odbor za tveganja.

V nadaljevanju je nadzorni svet obravnaval redno poročilo o poslovanju NLB v prvih sedmih mesecih letošnjega leta in jih ocenil kot zelo uspešne. Poleg tega se je NS NLB seznanil tudi s poslovanjem in rezultati vseh 16 bank, 11 lizing podjetij, 11 podjetij za trade finance, petih zavarovalnic in ostalih članic NLB Skupine. Ugotovili so, da članice poslujejo skladno z načrti, tako da je NLB Skupina v letošnjem letu povečala obseg poslovanja že za 18 odstotkov na 17 mrd evrov in realizirala 150 mio evrov dobička pred davki. Znotraj NLB Skupine potekajo tudi procesi konsolidacije in standardizacije, ki jih NLB izvaja preko številnih projektov, ki potekajo v posameznih bankah in podjetjih.

Igor Marinšek
predsednik Nadzornega sveta NLB