Analitik - svetovalec (ž/m)

za delo v scrum ekipi v vlogi scrum trenerja, kjer boste delali z lastnikom zahtev in izvajalno ekipo ter drugimi scrum trenerji po scrum metodologiji. Prosti sta dve delovni mesti.

Opis dela:

 • pripravljanje smernic, metodologij in ostalih podlag planiranja na nivoju NLB skupine in na ostalih področjih dela posameznih OE,
 • koordiniranje in izdelovanje letnega plana za NLB Skupino,
 • spremljanje izvajanja plana NLB Skupine,
 • pripravljanje najzahtevnejših poročil in analiz za različne uporabnike in ravni odločanja,
 • pripravljanje podlag za izdelavo planov in za poslovne odločitve, 
 • uporaba standardnih analitičnih pristopov in orodij, njihovo prilagajanje in razvijanje novih,
 • oblikovanje KPI na različnih področjih,
 • opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog organizacijskega dela,
 • koordiniranje in vodenje timov,
 • predlaganje in/ali uvajanje izboljšav,
 • mentorstvo in prenos znanj,
 • koordiniranje, nadzor in spremljanje delovnega procesa,
 • sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah.

Poleg opisa iz sistemizacije boste predvsem zadolženi za:

 • vzpostavitev, vodenje in rezultat različnih scrum ekip (IT razvoj, prodajne, operativne,…),
 • pomoč drugim scrum trenerjem,
 • vzpostavljanje scruma v NLB,
 • izvajanje izobraževanj na temo agilnosti in scruma.

Od novega sodelavca / sodelavke pričakujemo:

Pogoji in pričakovanja:

 • 7 ali 6/2 ali 6/1 stopnja izobrazbe ekonomske ali druge smeri,
 • delovne izkušnje: 5 let,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • standardna in specializirana orodja za PC.

Zaželeno:

 • usmerjenost k ljudem,
 • izkušnje z več različnimi vlogami v dosedanji karieri,
 • sposobnost motiviranja ekipe in vodenja ljudi,
 • dobre komunikacijske spretnosti,
 • poznavanja ali izkušnje s scrum metodologijo,
 • poznavanje ali izkušnje drugih agilnih metodologij,
 • izkušnje s slapovno metodlogijo,
 • poznavanje ali izkušnje s coaching metodami,
 • poznavanje metode razvoja ekip,
 • poznavanje poslovnega okolja,
 • izkušnje z metodologijami za obvladovanje sprememb,
 • poznavanje poslovne analize,
 • izobraževanja s področja vodenja ljudi (komunikacija, fasilitiranje, reševanje konfliktov, odločanje, deligiranje, coaching,...)
 • izobraževanja s področja scrum,
 • pripravljenost na od-učenje in učenje

Izraženost naslednjih kompetenc

 • zanesljivost in odgovornost,
 • etičnost,
 • samoiniciativnost,
 • sodelovanje z drugimi,
 • usmerjenost na stranko.

Ponujamo vam:

 • takojšnjo sklenitev delovnega razmerja,
 • delo v profesionalnem, dinamičnem in urejenem delovnem okolju,
 • zanimive in razgibane delovne naloge in izzive,
 • strokovni in osebni razvoj ter pridobivanje novih znanj v okviru Izobraževalnega centra NLB s 40-letno tradicijo,
 • delo v okolju, ki je prijazno družini (certifikat DPP).

Delovno razmerje bomo z izbranima kandidatoma / kandidatkama sklenili za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela je v Ljubljani.

Obravnavali bomo le popolne prijave, ki bodo oddane do 21.06.2019 na spodnji povezavi – Prijava na delovno mesto. Kot popolna prijava se šteje Europass življenjepis, v katerem mora biti tudi:

 • spremno oz. motivacijsko pismo,
 • dokazilo o pridobljeni stopnji izobrazbe,
 • izpis o obdobjih zavarovanja, ki ga pridobite pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.


Prosimo vas, da pri delovnih izkušnjah navedete ali so pridobljene iz rednega delovnega razmerja ali drugih oblik zaposlitve (študentsko, pogodbeno, prostovoljno delo...).

Prijava na delovno mesto

V primeru, da še nimate pripravljenega življenjepisa na Europass spletni strani, ga lahko izpolnite na tej povezavi. Življenjepis shranite v Adobe PDF + Europass XML obliki na vašem osebnem računalniku, da ga boste lahko priložili kot datoteko. Odgovor boste prejeli na naslov, ki je naveden v vašem življenjepisu.

Vse poslane prijave za objavljeno prosto delovno mesto, ki ne bodo poslane v ustrezni obliki v skladu z zgornjimi navodili, banka ne bo upoštevala v izbornem postopku.

Prijava na delovno mesto

Prosimo vpišite vaše podatke..

* Podatki so obvezni.

Ime: *
Priimek: *
Priponka Europass CV : *

Spoštovani, vaša vloga je bila uspešno oddana. Odgovor na poslano vlogo boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Lepo vas pozdravljamo
Sektor za upravljanje s kadri in razvoj organizacije

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Banka izjavlja, da spoštuje zasebnost uporabnikov spletnega mesta in se zavezuje, da bo osebne podatke, posredovane s strani iskalca zaposlitve, varovala z vso potrebno skrbnostjo in v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Šteje se, da iskalec zaposlitve, s tem, ko posreduje svoje osebne podatke banki, daje osebno privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov, kot jo zahteva ZVOP-1, in sicer dovoljuje banki, da zbira, ureja, shranjuje, vpogleduje ali na drug način uporablja osebne podatke uporabnika, ki jih vodi v zbirkah osebnih podatkov, z namenom potencialne zaposlitve v NLB d.d. Banka pa se zavezuje v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, slednje uničiti, ko je dosežen namen, za katerega so bili zbran, najkasneje pa v roku šest mesecev od posredovanja.

KONTAKT

NLB d.d.

Sektor za upravljanje s kadri
in razvoj organizacije

Trg republike 2
SI - 1520 Ljubljana

T : (01) 476 35 44
F
: (01) 251 03 60

E : kadrovska@nlb.si

      
Skrita vsebina