Arhitekt informacijskih rešitev - svetovalec (ž/m)

za opravljanje dela v Upravljanje inovacij in poslovna analiza, Arhitektura poslovno informacijskih rešitev.

Opis dela:

Opis dela :

 • pripravljanje dokumentov strateškega načrtovanja področja informacijske tehnologije
 • pripravljanje strategije in politike razvoja informacijskega sistema banke in NLB Skupine
 • spremljanje in ukrepanje pri izvajanju strategije in politike razvoja informacijskega sistema banke in NLB Skupine
 • koordiniranje vzpostavitve modela poslovno informacijske arhitekture
 • pregledovanje in analiziranje stanja IT podpore NLB Skupine
 • izdelovanje strategije in arhitekture poslovno informacijskih rešitev
 • koordiniranje in izvajanje analize kompleksnejših poslovno informacijskih vsebin
 • vsebinsko koordiniranje razvojnega dela z zunanjimi izvajalci
 • koordiniranje in vodenje IT projektov
 • opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog organizacijskega dela
 • koordiniranje in vodenje timov
 • predlaganje in/ali uvajanje izboljšav
 • mentorstvo in prenos znanj
 • koordiniranje, nadzor in spremljanje delovnega procesa
 • sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah

Poleg opisa iz sistemizacije boste predvsem zadolženi za:

 • Skrbništvo IT arhitekture Skupine NLB
  - vzpostavitev oz. potrditev obstoječega stanja,
  - vzpostavitev načinov in opredelitev oseb za neposredno komunikacijo po članicah za vzdrževanje trenutne slike stanja,
  - upravljanje Registra aplikacij Skupine NLB in življenjskega cikla tamkajšnjih sistemov,
  - kasnejša nadgradnja s povezavo Registra aplikacij in infrastrukturo (predvidoma v CA Clarity),
  - koordinacija dejavnosti, svetovanje, izdajanje smernic v zvezi z arhitekturnimi dejavnostmi v Skupini NLB.

Od novega sodelavca / sodelavke pričakujemo:

Pogoji in pričakovanja:

 • 7 ali 6/2 ali 6/1 ali 5 stopnja izobrazbe, smer izobrazbe:  ekonomska, informacijska ali druge smeri,
 • 5 let delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • standardna in specializirana orodja za PC.

Zaželjeno:

 • obvladovanje splošne sistemske teorije,
 • obvladovanje področja organizacije in arhitekture računalniških sistemov,
 • poznavanje osnovnih načel ogrodij celovite arhitekture (TOGAF, Zachman, ipd.),
 • obvladovanje življenjskega cikla aplikativnih sistemov,
 • poznavanje informacijske in tehnološke IT arhitekture,
 • poznavanje orodja CA Clarity in delovne izkušnje z orodjem MS Visio,
 • sposobnost tekočega sporazumevanja na področju delovanja Skupine NLB
 • računalniška, informacijska ali druga naravoslovna tehnična smer,
 • vsaj dve leti na področju IT arhitekture
   

Izraženost naslednjih kompetenc:

 • zanesljivost in odgovornost,
 • etičnost,
 • samoiniciativnost,
 • sodelovanje z drugimi,
 • usmerjenost na stranko.

Ponujamo vam:

 • takojšnjo sklenitev delovnega razmerja,
 • delo v profesionalnem, dinamičnem in urejenem delovnem okolju,
 • zanimive in razgibane delovne naloge in izzive,
 • strokovni in osebni razvoj ter pridobivanje novih znanj v okviru Izobraževalnega centra NLB s 40-letno tradicijo,
 • delo v okolju, ki je prijazno družini (certifikat DPP).

Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom / kandidatko sklenili za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela: Ljubljana.

Obravnavali bomo le popolne prijave, ki bodo oddane do 21.06.2019 na spodnji povezavi – Prijava na delovno mesto. Kot popolna prijava se šteje Europass življenjepis, v katerem mora biti tudi:

 • spremno oz. motivacijsko pismo,
 • dokazilo o pridobljeni stopnji izobrazbe,
 • izpis o obdobjih zavarovanja, ki ga pridobite pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prosimo vas, da pri delovnih izkušnjah navedete ali so pridobljene iz rednega delovnega razmerja ali drugih oblik zaposlitve (študentsko, pogodbeno, prostovoljno delo...).

 

V postopku selekcije bomo kandidate pozvali tudi k predložitvi Potrdila o nekaznovanosti in Potrdila, da oseba ni v kazenskem postopku.

Prijava na delovno mesto

V primeru, da še nimate pripravljenega življenjepisa na Europass spletni strani, ga lahko izpolnite na tej povezavi. Življenjepis shranite v Adobe PDF + Europass XML obliki na vašem osebnem računalniku, da ga boste lahko priložili kot datoteko. Odgovor boste prejeli na naslov, ki je naveden v vašem življenjepisu.

Vse poslane prijave za objavljeno prosto delovno mesto, ki ne bodo poslane v ustrezni obliki v skladu z zgornjimi navodili, banka ne bo upoštevala v izbornem postopku.

Prijava na delovno mesto

Prosimo vpišite vaše podatke..

* Podatki so obvezni.

Ime: *
Priimek: *
Priponka Europass CV : *

Spoštovani, vaša vloga je bila uspešno oddana. Odgovor na poslano vlogo boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Lepo vas pozdravljamo
Sektor za upravljanje s kadri in razvoj organizacije

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Banka izjavlja, da spoštuje zasebnost uporabnikov spletnega mesta in se zavezuje, da bo osebne podatke, posredovane s strani iskalca zaposlitve, varovala z vso potrebno skrbnostjo in v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Šteje se, da iskalec zaposlitve, s tem, ko posreduje svoje osebne podatke banki, daje osebno privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov, kot jo zahteva ZVOP-1, in sicer dovoljuje banki, da zbira, ureja, shranjuje, vpogleduje ali na drug način uporablja osebne podatke uporabnika, ki jih vodi v zbirkah osebnih podatkov, z namenom potencialne zaposlitve v NLB d.d. Banka pa se zavezuje v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, slednje uničiti, ko je dosežen namen, za katerega so bili zbran, najkasneje pa v roku šest mesecev od posredovanja.

KONTAKT

NLB d.d.

Sektor za upravljanje s kadri
in razvoj organizacije

Trg republike 2
SI - 1520 Ljubljana

T : (01) 476 35 44
F
: (01) 251 03 60

E : kadrovska@nlb.si

      
Skrita vsebina