Bančna plačilna obveza – BPO

Preprosto in sodobno omejuje tveganja, ki nastajajo v pretoku blaga ali storitev, ter omogoča financiranje dobavnih verig.

Smo edina slovenska banka, ki ponuja instrument bančne plačilne obveze (BPO).

Kaj je BPO?

Je nepreklicna obveza ene banke drugi, da bo izplačala določen znesek, če se bodo elektronsko primerjani podatki med seboj ujemali.

Zakaj BPO?

  • Zavaruje tveganja, na preprost način in brez obsežne dokumentacije.

  • Lahko se uporablja v kombinaciji z elektronskimi dokumenti (e-račun).

  • Plačilo z BPO lahko olajša uravnavanje denarnega toka, saj omogoča tudi financiranje.

Odprtje BPO

  • Kupec in prodajalec se v naročilu/pogodbi dogovorita za plačilo z BPO. Izdajo BPO pri svoji banki lahko sproži katera koli stran, kupec ali prodajalec.

Tako banka obligor kot banka upravičenec, vsaka po nalogu svoje stranke posredujeta podatke iz naročila v aplikacijo TSU. Po uspešnem ujemanju podatkov iz naročila postane obveza banke obligor nepreklicna in pogojna.

Odpiranje BPO

Več

Izvedba plačila

  • Po odpremi blaga prodajalec banki (banki, upravičenki do BPO) predloži podatke o odpremi, ki so zahtevani v odprti BPO.

    Banka upravičenka z vnosom pravilnih podatkov v aplikacijo TSU dobi pravico do plačila.

Po odpremi blaga se vsi dokumenti neposredno pošljejo kupcu, prodajalec pa za potrebe črpanja BPO svoji banki (banki, upravičenki do BPO) posreduje podatke o odpremi, ki so zahtevani v odprti BPO. Banka upravičenka z vnosom pravilnih podatkov v aplikacijo TSU dobi pravico do plačila. Banka obligor v odvisnosti od pogojev BPO dogovorjeni znesek izplača takoj ali po preteku plačilnega roka.

  • Črpanje BPO
Več

Posvetujte se z nami

1

Možnosti za zavarovanje in financiranje posla je mnogo. Katera je za vaš posel najprimernejša, je odvisno od narave posla in njegove vrednosti ter od tega, kaj želite zavarovati. Svetovali vam bomo pri izbiri in pripravi dokumentov.

Vabimo vas, da se obrnete na svojega poslovnega skrbnika. Če z nami še ne poslujete ali nimate poslovnega skrbnika, lahko tudi pokličete naš Kontaktni center na telefonsko številko 01 477 20 00 ali se naročite na sestanek.

Naročite se na sestanek

2

Za nasvet lahko povprašate tudi specialista

Majc Ksenija
- telefon: 01 476 24 57
- e-naslov: ksenija.majc@nlb.si

3

Zakaj nam lahko zaupate?

Zaposlujemo strokovnjake z dolgoletnimi izkušnjami in celo z mednarodnim certifikatom Mednarodne trgovinske zbornice Certified Documentary Credit Specialist.

Predlagamo, da z nami navežete stik še pred sklenitvijo posla.

Pogosta vprašanja

Bančna plačilna obveza je sorazmerno nov instrument. Nastala je kot odgovor na potrebe trga po instrumentu zavarovanja, ki bi varoval kupca in prodajalca, hkrati pa bi bil hiter, varen in preprost. BPO največkrat primerjamo z dokumentarnim akreditivom in prostim plačilom, pri čemer povzema glavne prednosti obeh načinov plačila: varnost, primerljivo z dokumentarnim akreditivom, ter hitrost in preprostost, primerljivi s prostim plačilom.

Trenutno BPO procesira pribl. 40 bančnih skupin po svetu.

Ne. Aplikacija za primerjavo podatkov je namenjena bankam. Vi nam boste podatke sporočali po ustaljenih poteh.

Primerjajo se podatki, za katere se dogovorita kupec in prodajalec. To so vsaj podatki iz fakture, lahko pa tudi podatki iz prevoznih dokumentov, zavarovalnih dokumentov, raznih certifikatov in podobno.

bela knjiga podpora mednarodnemu poslovanju

Bela knjiga: Podpora mednarodnemu poslovanju

Poslujete s tujino? Bi radi vedeli več o zavarovanju in financiranju uvozno - izvoznega poslovanja? Prenesite si belo knjigo o mednarodnem poslovanju.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

S poslovnim skrbnikom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe

Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe


Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe

Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe


Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.