Bančni svetovalec (m/ž)

za delo s strankami v Podružnici Osrednjeslovenska - Jug. Prostih je sedem delovnih mest.

Opis dela:

 • proaktivno trženje bančnih in finančnih storitev,
 • opravljanje poslov osnovnega bančništva,
 • finančno svetovanje komitentom v osnovni obravnavi,
 • opravljanje poslov plačilnega prometa, blagajniških in trezorskih poslov,
 • spremljanje poslovanja komitentov,
 • usmerjanje strank,
 • obiskovanje in pridobivanje komitentov,
 • spremljanje dogajanja na trgu,
 • izdelovanje predlogov za odločanje,
 • izvajanje poslov osnovnega bančništva za pravne osebe, samostojne podjetnike in zasebnike,
 • celovito vodenje poslovnega odnosa s pravno osebo, samostojnim podjetnikom in zasebnikom
 • reševanje reklamacij,
 • predlaganje in/ali uvajanje izboljšav,
 • mentorstvo in prenos znanj,
 • sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah.

Od novega sodelavca / sodelavke pričakujemo:

 • 5. stopnja izobrazbe ekonomske ali druge smeri,
 • delovne izkušnje: brez izkušenj,
 • pasivno znanje angleškega jezika,
 • obvladovanje standardnih in specializiranih orodij za PC.

 Izraženost naslednjih kompetenc:

 • zanesljivost in odgovornost,
 • etičnost,
 • samoiniciativnost,
 • sodelovanje z drugimi,
 • usmerjenost na stranko,
 • ciljna usmerjenost,
 • razumevanje in obvladovanje čustev,
 • govorna komunikacija,
 • pisna komunikacija,
 • prepričljivost,
 • uvajanje sprememb,
 • podjetnost.

Ponujamo vam:

 • takojšnjo sklenitev delovnega razmerja,
 • delo v profesionalnem, dinamičnem in urejenem delovnem okolju,
 • zanimive in razgibane delovne naloge in izzive,
 • strokovni in osebni razvoj ter pridobivanje novih znanj v okviru Izobraževalnega centra NLB s 40-letno tradicijo,
 • delo v okolju, ki je prijazno družini (certifikat DPP).

Delovno razmerje bomo z izbranimi kandidati / kandidatkami sklenili za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela: poslovalnice v okviru Podružnice Osrednjeslovenska - Jug.

Obravnavali bomo le popolne prijave, ki bodo oddane do 17.6.2019 na spodnji povezavi – Prijava na delovno mesto. Kot popolna prijava se šteje Europass življenjepis, v katerem mora biti tudi:

 • spremno oz. motivacijsko pismo,
 • dokazilo o pridobljeni stopnji izobrazbe.

 V postopku selekcije bomo kandidate pozvali tudi k predložitvi Potrdila o nekaznovanosti in Potrdila, da oseba ni v kazenskem postopku.

Prijava na delovno mesto

V primeru, da še nimate pripravljenega življenjepisa na Europass spletni strani, ga lahko izpolnite na tej povezavi. Življenjepis shranite v Adobe PDF + Europass XML obliki na vašem osebnem računalniku, da ga boste lahko priložili kot datoteko. Odgovor boste prejeli na naslov, ki je naveden v vašem življenjepisu.

Vse poslane prijave za objavljeno prosto delovno mesto, ki ne bodo poslane v ustrezni obliki v skladu z zgornjimi navodili, banka ne bo upoštevala v izbornem postopku.

Prijava na delovno mesto

Prosimo vpišite vaše podatke..

* Podatki so obvezni.

Ime: *
Priimek: *
Priponka Europass CV : *

Spoštovani, vaša vloga je bila uspešno oddana. Odgovor na poslano vlogo boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Lepo vas pozdravljamo
Sektor za upravljanje s kadri in razvoj organizacije

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Banka izjavlja, da spoštuje zasebnost uporabnikov spletnega mesta in se zavezuje, da bo osebne podatke, posredovane s strani iskalca zaposlitve, varovala z vso potrebno skrbnostjo in v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Šteje se, da iskalec zaposlitve, s tem, ko posreduje svoje osebne podatke banki, daje osebno privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov, kot jo zahteva ZVOP-1, in sicer dovoljuje banki, da zbira, ureja, shranjuje, vpogleduje ali na drug način uporablja osebne podatke uporabnika, ki jih vodi v zbirkah osebnih podatkov, z namenom potencialne zaposlitve v NLB d.d. Banka pa se zavezuje v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, slednje uničiti, ko je dosežen namen, za katerega so bili zbran, najkasneje pa v roku šest mesecev od posredovanja.

KONTAKT

NLB d.d.

Sektor za upravljanje s kadri
in razvoj organizacije

Trg republike 2
SI - 1520 Ljubljana

T : (01) 476 35 44
F
: (01) 251 03 60

E : kadrovska@nlb.si

      
Skrita vsebina