vizualna podoba

Vizualna podoba

NLB Skupina je največja slovenska bančno-finančna skupina, s svojimi družbami pa je prisotna tudi na drugih trgih jugovzhodne Evrope. Zaradi izredne širine pojavljanja na najrazličnejših mestih, okoliščinah, medijih in materialih je izredno pomembno, da vsi spoštujemo pravila vizualne podobe NLB. Tudi tako namreč krepimo njeno prepoznavnost in ugled.