Davčni specialist (ž/m)

za opravljanje dela v Finančnem računovodstvu

Opis dela:

 • opravljanje davčnih del za zaokroženo področje,
 • samostojna izdelava, analiziranje in kontrola davčnih obračunov in poročil,
 • samostojno oblikovanje in priprava davčnih navodil in politik,
 • izvajanje primarnih in sekundarnih davčnih kontrol,
 • svetovanje glede davčne obravnave poslovnih dogodkov in izvajanja davčne politike,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami/revizorji/regulatorji,
 • koordiniranje in vodenje timov,
 • predlaganje in/ali uvajanje izboljšav,
 • mentorstvo in prenos znanj,
 • koordiniranje, nadzor in spremljanje delovnega procesa,
 • sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah.

V okviru nalog, ki izhajajo iz sistemizacije, boste predvsem zadolženi za:

 • pripravo dokumentacije in davčno svetovanje na področju transfernih cen,
 • nadzor nad izvajanjem davčne funkcije in koordinacijo v bančnih članicah NLB Skupine,
 • obračunavanje, svetovanje in implementacijo sprememb na področju DDV in davka na finančne storitve,
 • sodelovanje pri pripravi davka od dohodka pravnih oseb.

Od novega sodelavca / sodelavke pričakujemo:

 • 7 ali 6/2 ali 6/1 ali 5 stopnjo izobrazbe ekonomske ali druge smeri,
 • 3 leta delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • uporabo standardnih in specializiranih orodij za PC.

Izraženost naslednjih kompetenc:

 • zanesljivost in odgovornost,
 • etičnost,
 • samoiniciativnost,
 • usmerjenost na stranko,
 • sodelovanje z drugimi,
 • celovit pregled,
 • govorna komunikacija,
 • koordinacija,
 • pisna komunikacija,
 • predstavitev,
 • reševanje problemov,
 • uvajanje sprememb,
 • mentoriranje.

Ponujamo vam:

 • takojšnjo sklenitev delovnega razmerja,
 • delo v profesionalnem, dinamičnem in urejenem delovnem okolju,
 • zanimive in razgibane delovne naloge in izzive,
 • strokovni in osebni razvoj ter pridobivanje novih znanj v okviru Izobraževalnega centra NLB s 40-letno tradicijo,
 • delo v okolju, ki je prijazno družini (certifikat DPP).

Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom / kandidatko sklenili za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela: Ljubljana.

Obravnavali bomo le popolne prijave, ki bodo oddane do 20.06.2019 na spodnji povezavi - Prijava na delovno mesto. Kot popolna prijava se šteje Europass življenjepis, v katerem mora biti tudi:

 • spremno oz. motivacijsko pismo,
 • dokazilo o pridobljeni stopnji izobrazbe,
 • izpis o obdobjih zavarovanja, ki ga pridobite pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

V postopku selekcije bomo kandidate pozvali tudi k predložitvi Potrdila o nekaznovanosti in Potrdila, da oseba ni v kazenskem postopku.

Prijava na delovno mesto

V primeru, da še nimate pripravljenega življenjepisa na Europass spletni strani, ga lahko izpolnite na tej povezavi. Življenjepis shranite v Adobe PDF + Europass XML obliki na vašem osebnem računalniku, da ga boste lahko priložili kot datoteko. Odgovor boste prejeli na naslov, ki je naveden v vašem življenjepisu.

Vse poslane prijave za objavljeno prosto delovno mesto, ki ne bodo poslane v ustrezni obliki v skladu z zgornjimi navodili, banka ne bo upoštevala v izbornem postopku.

Prijava na delovno mesto

Prosimo vpišite vaše podatke..

* Podatki so obvezni.

Ime: *
Priimek: *
Priponka Europass CV : *

Spoštovani, vaša vloga je bila uspešno oddana. Odgovor na poslano vlogo boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Lepo vas pozdravljamo
Sektor za upravljanje s kadri in razvoj organizacije

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Banka izjavlja, da spoštuje zasebnost uporabnikov spletnega mesta in se zavezuje, da bo osebne podatke, posredovane s strani iskalca zaposlitve, varovala z vso potrebno skrbnostjo in v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Šteje se, da iskalec zaposlitve, s tem, ko posreduje svoje osebne podatke banki, daje osebno privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov, kot jo zahteva ZVOP-1, in sicer dovoljuje banki, da zbira, ureja, shranjuje, vpogleduje ali na drug način uporablja osebne podatke uporabnika, ki jih vodi v zbirkah osebnih podatkov, z namenom potencialne zaposlitve v NLB d.d. Banka pa se zavezuje v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, slednje uničiti, ko je dosežen namen, za katerega so bili zbran, najkasneje pa v roku šest mesecev od posredovanja.

KONTAKT

NLB d.d.

Sektor za upravljanje s kadri
in razvoj organizacije

Trg republike 2
SI - 1520 Ljubljana

T : (01) 476 35 44
F
: (01) 251 03 60

E : kadrovska@nlb.si

      
Skrita vsebina