Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Dogodki in utrinki

NLB dejavno sodeluje pri različnih strokovnih in družbenih dogodkih. Na nekatere smo še zlasti ponosni.

Prejeli smo mednarodni certifikat Top Employer

NLB je pridobila certifikat Top Employer. Postali smo prvo slovensko podjetje, ki je prejelo to prestižno mednarodno priznanje.  S pridobitvijo certifikata Top Employer dokazujemo, da spadamo med najboljše delodajalce v slovenskem prostoru in si prizadevamo oblikovati spodbudno in razvojno naravnano delovno okolje.

Certifikat podeljuje neodvisna institucija Top Employers Institute, ki z zahtevnim certifikacijskim postopkom ugotavlja, kako dobra so podjetja v različnih pristopih dela z zaposlenimi. Sam certifikat za nas ni le nagrada in potrditev, pač pa nas tudi zavezuje, da moramo pri obravnavi zaposlenih postati še boljši, saj nam nalaga nenehno izboljševanje kadrovskih praks in sledenje svetovnim trendom na različnih področjih upravljanja s kadri. 

Na priznanje smo lahko ponosni vsi zaposleni, saj nam certifikat priznava odličnost v pristopih obravnave zaposlenih ter pri uporabi kadrovskih metodologij in praks na področju Upravljanja s talenti, Uvajanja novo zaposlenih, Načrtovanja potreb po zaposlenih, Ciljnega vodenja, Razvoja zaposlenih in izobraževanja, Razvoja vodij, Načrtovanja kariere in nasledstev, Uravnoteženja plač in dodatkov, Definiranja in razvoja organizacijske kulture. Prakse na vseh omenjenih področjih bomo še izboljševali, za to smo se zavezali, in jih prenesli tudi med članice NLB Skupine.

Certifikat nas tako uvršča v družbo prepoznavnih mednarodnih podjetij in uglednih finančnih institucij, kot so BNP Paribas, ING, UniCredit, Danone, DHL, Heineken, McDonalds, Roche, SAP, itd., ki sledimo sodobnim trendom na področju upravljanja s kadri. 

Izobraževalni center NLB ponovno prejel nagrado TOP 10 Izobraževalni management 2015

22. oktobra 2015, je Planet GV skupaj z Inštitutom Sofos, Izobraževalnemu centru NLB podelil priznanje TOP 10 Izobraževalni management. Priznanje že trinajsto leto zapored podeljujejo podjetjem, ki sistematično vlagajo v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.

Člani strokovne komisije so poudarili, da rezultati v celoti nakazujejo, da je naložba v izobraževanje najboljša garancija za uspešno poslovanje, saj so se med TOP 10 izobraževalcev uvrstila podjetja, ki beležijo rast prihodkov. NLB izkazuje neposredno povezanost izobraževalne in poslovne strategije, spodbuja izobraževanje zaposlenih, sistematično zbira nova znanja ter kombinira nove metode prenosa znanj od mentorstva, trenerstva, e-izobraževanja, ipd.

NLB je dobitnik priznanja že sedmo leto. Nagrado je v imenu banke prevzela vodja Izobraževalnega centra NLB Sonja Veber Mihor, ki je povedala, da Izobraževalni center z izobraževanjem ustvarja novo korporativno kulturo in sooblikuje nove poslovne prakse. Ob tej priložnosti se zahvaljuje vsem, ki sodelujejo pri prenosu znanj in praks med sodelavce.

»Znanje in kompetence so ključ za konkurenčne storitve strankam in eden od predpogojev za spremembe, ki so potrebne, da smo v koraku s časom. Izobraževanje je nepogrešljiv del celovitega pristopa k razvoju kadrov in banke in njene skupine. Vesel in ponosen sem na celoten tim Izobraževalnega centra in sodelavce,« je povedal Janko Medja, predsednik uprave.

Prva generacija NLB Poletne šole v znamenju inovativnih idej

Z organizacijo NLB Poletne šole smo štiriindvajsetim izbranim študentom višjih letnikov Ekonomske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko ter Pravne fakultete dali priložnost povezovati znanje, pridobljeno v študijskih programih s poslovno prakso in izkušnjami. 11. septembra 2015 so na zaključni prireditvi prikazali pripravljen poslovni model »Vzpostavitev samostojne bančne spletne platforme v okviru NLB Centra inovativnega podjetništva za povezovanje in mreženje komitentov NLB«. Njihovim predstavitvam so z zanimanjem prisluhnili tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, rektor Univerze v Ljubljani dr. Ivan Svetlik, in dekani sodelujočih fakultet, red. prof. dr. Metka Tekavčič, prof. dr. Miha Juhart in prof. dr. Nikolaj Zimic. Predavanja in delavnice, ki so potekale v okviru osemdnevne NLB Poletne šole, so imele poudarek na študiji primerov in interdisciplinarnem pristopu k reševanju izzivov.

NLB je aprila lani  podpisala Deklaracijo o sodelovanju v regiji na področju zaposlovanja mladih. »Študentje in mladi iskalci zaposlitve, ki vstopajo na trg delovne sile, predstavljajo za nas poseben izziv in priložnost. Naš cilj je, da se NLB po obdobju stagnacije in težkega prestrukturiranja čim prej povrne na trg kot želen zaposlovalec za najbolj perspektivne kadre. NLB ima kot največja slovenska banka in kot družbeno odgovorno podjetje odgovornost in dolžnost povezovati znanje s poslovno prakso,“ je uvodoma dejal predsednik uprave NLB Janko Medja.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič je spregovorila o pomenu povezovanja izobraževanja z gospodarstvom. »NLB Poletna šola predstavlja dober zgled takšnega sodelovanja. In dobri zgledi vlečejo«, je še poudarila. Rektor Univerze v Ljubljani dr. Ivan Svetlik je spregovoril o pomenu družbe, ki bo odprta za sodelovanje. Izrazil je zadovoljstvo, da so se študentje odzvali na pobudo NLB. To je tisto pravo sodelovanje in nadgradnja tega, kar se jih trudimo naučiti na fakultetah.

Dekani sodelujočih fakultet – takšne projekte bomo podpirali tudi v prihodnje

Dekani vseh treh sodelujočih fakultet, dr. Metka Tekavčič, dr. Miha Juhart in dr. Nikolaj Zimic pa so spregovorili o projektih, ki jih ni nikoli dovolj. »Vedno je potrebno imeti v mislih, da delamo za jutri, vendar je treba vedeti, da je dva dni kasneje to že včeraj,« je dejala dr Metka Tekavčič. Dr. Miha Juhart se je dotaknil vprašanja zaposljivosti študentov Pravne fakultete. Izpostavil je spreminjajoče se okolje, ki od fakultete zahteva, da bodo v bodoče še bolj delali na kvalitetnem izboru študentov prava kljub temu, da že sedaj dosegajo dobre rezultate, ki so mednarodno primerljivi. Dr. Nikolaj Zimic pa je hudomušno izpostavil dejstvo, da so diplomanti računalništva in informatike celo preveč zaposljivi in da zaradi tega marsikdo v roku ne zaključi študija. Vsi trije dekani pa so bili enotni, da je bila NLB Poletna šola odlično izpeljana in da bodo tudi v bodoče podpirali tovrstno sodelovanje.

Danes je zmagala mladostna energija, znanje in kreativnost

Strokovna komisija, pod vodstvom Vesne Vodopivec, direktorice Sektorja za upravljanje s kadri in razvoj organizacije v NLB,  je najboljšim ekipam študentov podelila nagrade v obliki dodatnih izobraževanj in pri tem poudarila, da so s svojo mladostno energijo, znanjem in kreativnostjo danes zmagovalci vsi.

Vesna Vodopivec postala kadrovska managerka leta 2015

17. aprila 2015 so na osrednjem dogodku v Portorožu pod okriljem organizatorja Planet GV v sodelovanju s Slovensko kadrovsko zvezo že devetič podelili prestižno priznanje »Kadrovski manager leta 2015«. Nagrada je že sedmič zapored šla v roke ženski, letos Vesni Vodopivec, direktorici Sektorja za upravljanje s kadri in razvoj organizacije.

Ob prejemu priznanja je Vesna Vodopivec dejala: »To je nagrada moji celotni ekipi za delo, ki smo ga opravili na področju upravljanja s kadri. Ponosni smo, da projekt uvedenega ciljnega vodenja že kaže pozitivne rezultate, ki se zrcalijo predvsem v izboljševanju ključnih kompetenc zaposlenih. Prejeta nagrada pa ne predstavlja le potrditve našega dosedanjega dela, ampak tudi velik izziv za delo v prihodnje.«

NLB prejela polni certifikat Družini prijazno podjetje

Skrb za zaposlene se v NLB d.d. odraža z zagotavljanjem družini prijazne politike. V triletnem obdobju je banka uspešno implementirala 12 družini prijaznih ukrepov in konec leta 2014 pridobila polni certifikat Družini prijazno podjetje. Certifikat sta v imenu banke prevzela Vesna Vodopivec in Janko Medja. Ob prejemu certifikata je Janko Medja povedal:

»Uprava banke je zadovoljna, da je NLB pridobila polni certifikat Družini prijazno podjetje in podpira ukrepe in oblikovanje novih tudi v prihodnje.«

NLB zasedla prvo mesto za HRM Projekt "Sprememba sistema nagrajevanja"

NLB je na 17. konferenci O ravnanju z ljudmi pri delu (HRM) 2014, ki je potekala v Ljubljani 7. novembra 2014, po mnenju strokovne komisije zasedla prvo mesto na razpisu HRM projekt 2014.

Cilj projekta je vzpostavitev ciljno usmerjene kulture (ciljno vodenje) s poudarkom na spremljanju delovne uspešnosti, izboljšanje delovne uspešnosti zaposlenih in posledično učinkovitosti banke.  Na podlagi ciljnega vodenja in modela ključnih kompetenc smo vzpostavili in uvedli sistem nagrajevanja v povezavi z delovno uspešnostjo. Postavljanje merljivih ciljev in transparentno nagrajevanje se odraža tudi v dvigu prodaje.

S ciljnim vodenjem banka identificira prispevek posameznika k doseganju ciljev. Z razvojnim pogovorom, ki pokaže vrzeli med zahtevanimi in doseženimi znanji in kompetencami, se za vsakega zaposlenega pripravi razvojni načrt. Na podlagi tega se pripravi tudi plan izobraževanj.

Rezultati ciljnega vodenja že kažejo uspehe, izboljšujejo pa se tudi ključne kompetence zaposlenih. "Usposobljeni  in kompetentni kadri so osnova  za prihoden razvoj banke," je povedal Janko Medja, predsednik uprave banke. To se odraža tudi na poslovnih rezultatih banke, saj NLB nadaljuje uspešno poslovanje tudi v tretjem četrtletju 2014.

Ob prevzemu nagrade je Vesna Vodopivec, direktorica Sektorja za upravljanje s kadri povedala, "Majhna ekipa je zavzeto delala noč in dan, živela za projekt in se ob tem intenzivno razvijala. Projekt je bil vključen med ključne projekte banke in se pravkar prenaša tudi v članice NLB Skupine.«

TOP 10

NLB se je tudi v letu 2014 uvrstila med 10 najboljših slovenskih organizacij, ki strateško vlagajo v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. V okviru 14. konference Izobraževalni management na Bledu, je Vesna Vodopivec v  imenu banke, prejela priznanje TOP 10 Izobraževalni management 2014. Ob prejemu priznanja je Vesna Vodopivec povedala: »Banka je dokazala, da ji je mar za zaposlene. Kljub težkemu letu je vlagala v izobraževanje in svoje zaposlene, ki so vir konkurenčne prednosti banke. Banka bo to prakso nadaljevala, še bolj osredotočeno in sistematično.«

Družbeno odgovorni motivacijski treningi

Da bi dvignili motivacijo in izboljšali zavzetost za delo, v NLB organiziramo motivacijske treninge za zaključene skupine zaposlenih. V letu 2013 smo klasične motivacijske treninge v obliki strokovnih timskih programov nadgradili ter jih združili z družbeno odgovornimi dejavnostmi in prostovoljstvom.

Naši zaposleni so ustvarjali za otroke v stiski, povezali smo se z Materinskim domom v Ljubljani in z Zvezo prijateljev mladine. Tako je družbeno odgovoren dogodek postal orodje za doseganje izobraževalnih in osebnih ciljev zaposlenih.

Oktobra in novembra 2013 smo pripravili tri družbeno odgovorne motivacijske treninge: Tovarno igrač in dve Tovarni koles za nasmeh do ušes. V Tovarni igrač so bili udeleženci postavljeni pred edinstven timski izziv – doseči dnevno naročilo 15 igrač, primernih za otroke različnih starosti.

V Tovarnah koles je udeležencem uspelo sestaviti 17 koles, razveselili so se jih otroci pri Zvezi prijateljev mladine Moste Polje in v  Mladinskem zdravilišču Debeli rtič, kjer vsako leto letujejo otroci iz socialno ogroženih družin.

Računalniški tečaj za upokojence

Za upokojence smo v decembru 2013 organizirali računalniško opismenjevanje. Naši zaposleni so za en dan postali inštruktorji. Upokojencem so pomagali pri učenju dela z računalnikom. Tako so se naši upokojenci naučili uporabljati internet, poslati elektronsko pošto in napisati dopis. Najstarejši udeleženec je imel 87 let.

Njihov odziv je bil zelo pozitiven, navdušeni so bili nad izvedbo programa, potrpežljivostjo in prijaznostjo inštruktorjev.

Z dobro prakso bomo nadaljevali tudi v prihodnosti.

NLB Vesele počitnice

Kot podjetje s certifikatom Družini prijazno podjetje organiziramo NLB Vesele počitnice, ki so namenjene otrokom zaposlenih ter so organizirane v obliki tedenskega varstva, tedenskih počitnic in letovanj. Otroci se lahko udeležijo različnih dejavnosti, kot so tečaj tenisa, letovanje z učenjem angleščine, plesni tečaji, tečaji plavanja itd. NLB Vesele počitnice potekajo med poletnimi in zimskimi počitnicami na različnih lokacijah po Sloveniji in tudi v tujini.

Obisk Ekonomske šole Novo mesto, Višje strokovne šole

V novembru 2013 smo gostili študente Višje strokovne šole z Ekonomske šole Novo mesto. Študentje so nas obiskali v okviru strokovne ekskurzije, namen obiska pa je bil pridobiti koristne informacije bodočega delodajalca. Študentom smo predstavili Sektor za upravljanje kadrov, področje dela in kadrovske postopke, poseben poudarek pa smo namenili izkušnjam in znanjem, ki jih lahko pridobijo sami že med študijem.

Ocenjevalni center kot metoda ocenjevanja kompetenc vodij poslovalnic – priznanje za 3. mesto med projekti HRM

Planet GV je v sodelovanju z revijo HRM v letu 2012 že deseto leto tradicionalno podelil priznanja za najboljši projekt HRM leta. Namen priznanj je predstaviti uspešne projekte HRM iz prakse slovenskih podjetij in spodbujati uvajanje novih projektov na področju ravnanja z ljudmi pri delu. Prijavili smo projekt HRM z naslovom »Ocenjevalni center kot metoda ocenjevanja kompetenc vodij poslovalnic«, v katerem smo ugotavljali potenciale in ključne razvojne potrebe vodij poslovalnic, s čimer smo podprli uresničevanje nove strategije Poslovne mreže. V ocenjevalni center so bili vključeni vsi vodje poslovalnic in direktorji podjetniških centrov. Strokovna komisija je projekte HRM ocenjevala po več merilih (uporabnost, izvirnost-inovativnost, aktualnost, strokovnost, učinki za prakso). Med desetimi prijavljenimi udeleženci je NLB zasedla tretje mesto, priznanje pa je dodatna spodbuda, da z uvedeno metodo sledimo trendom v procesih selekcije in razvoja kadrov.

KONTAKT

NLB d.d.

Sektor za upravljanje s kadri
in razvoj organizacije

Trg republike 2
SI - 1520 Ljubljana

T : (01) 476 35 44
F
: (01) 251 03 60

E : kadrovska@nlb.si