Prestrukturiranje podjetij

Zavedamo se, da je v gospodarstvu potrebno procese prestrukturiranja nadaljevati, kar vodi v izboljšanje poslovanja in dolgoročno povečanje števila delovnih mest.


Zavedamo se, da je v gospodarstvu potrebno procese prestrukturiranja nadaljevati in konkurenčno utrditi poslovne modele podjetij, saj bodo le tako lahko še naprej zniževala stopnjo zadolženosti, še zlasti z doseganjem nove poslovne rasti. Taka podjetja so lahko privlačna za strateška partnerstva in nove naložbe v lastniški kapital. Robustni poslovni modeli in mednarodna konkurenčnost sta najboljši zagotovili za gospodarsko rast in visoko zaposlenost slovenskega gospodarstva.

Z uspešnim prestrukturiranjem slovenskih podjetij smo skupaj s konzorcijem bank ohranili več kot 15.000 delovnih mest.