Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Sponzorstva

V okviru sponzorstev se usmerjamo na ključna tri področja kot so podpora mladim v športu, skrbimo za kulturo in umetnost, skladno z usmeritvami podpiramo dogodke strokovnih, poklicnih in interesnih organizacij.


Dopolnjujemo jih s sponzorstvi v regijah, kjer želimo pokriti večji del strukture strank po starostni, socialni in stanovski strukturi ter dejavnostih. S sponzoriranjem pomembno prispevamo k razvoju in napredku deležnikov ter okolja. 

V letu 2014 smo na ciljnih področjih podprli 121 projektov.

Sponzoriramo Slovensko alpsko smučarsko reprezentanco od leta 1998. Sponzoriramo Rokometno zvezo Slovenije.

Podpiramo šport invalidov

Že od leta 2009 sodelujemo z Zvezo paraplegikov Slovenije in podpiramo ligo NLB Wheel. Vsako leto znova smo navdušeni nad uspehi košarkarjev; ob koncu prvenstva pa podarimo tudi nov športni invalidski voziček.