Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

General Meetings in 2014

The documentation for 23rd General Meeting and 24th General Meeting is available only in Slovene.

BOOK VALUE OF NLB SHARE

31.12.2017

69.1 EUR

CONTACT

Valerija Pešec
Head of Investor Relations
T: + 386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Teja Žerjal
Investor Relations

T: +386 1 476 2568
E: teja.zerjal@nlb.si

Investor Relations
E: vlagatelji@nlb.si

Public Relations
E: oj@nlb.si