Skupaj do nove hiše 

Ste se odločili za novo hišo, ki vam jo bo zgradil izbrani izvajalec?

V treh korakih preverite, kakšno hišo si lahko privoščite.

Razmislite, koliko si lahko privoščite!

Preden sprejmete končno odločitev o najemu stanovanjskega kredita za hišo, ki vam jo bo gradil izbrani izvajalec, razmislite, koliko se je pametno zadolžiti. S kreditom se bodo namreč vaši mesečni izdatki zvišali.

Razumno boste zadolženi, če boste ob odplačevanju kredita lahko redno plačevali tudi vse ostale mesečne obveznosti pri tem pa vaš življenjski standard ne bo ogrožen.


Ugotovite kakšna hiša bo prava za vas! 

Ko ste ugotovili, kakšen mesečni obrok kredita si ob ostalih stroških lahko privoščite, si naredite informativni izračun koliko kredita bi s takim obrokom lahko dobili, da boste vedeli, kakšno hišo si lahko privoščite.

Informativni izračun

“Upoštevajte, da informativni izračun kredita na spletu temelji na splošni ponudbi, zato ga uporabite le kot prvo informacijo. Nato pa  pri našem bančnem svetovalcu pridobite vam prilagojeno individualno ponudbo.”


Informativni izračun

Datum rojstva:
Namen:   hiša         Izračun:   Izračun zneska kredita
Zavarovanje kredita:
zastava nepremičnine
plačilo zavarovalne premije
brez zavarovanja
Kredit bo zavarovan pri:
Zavarovalnici Triglav
Zavarovalnici Sava
Prejemki:
študentsko delo
štipendija / družinska pokojnina
Sodelovanje z NLB:
osebni račun v NLB
Življenjsko zavarovanje NLB Vita
{{{sliderValue1}}}
{{{sliderValue2}}}
{{title}}:
{{unit}} Potrdi
{{minStr}} {{unit}}
{{maxStr}} {{unit}}

Pridobite individualno ponudbo! 

Ker je nakup hiše velika finančna odločitev za vsakogar, bomo za vas skrbeli skozi celoten proces: od začetnih informacij in kreditnih izračunov do najema kredita in urejanja zavarovanj. 

Naročite mobilnega bančnega svetovalca, ki bo brezplačno prišel k vam na dom, v službo oz. kamor koli želite. Naročite ga lahko po telefonu št. 080 1002 ali prek spletnega obrazca.

Naročite mobilnega svetovalca

Dogovorite se za obisk mobilnega bančnika

Naši bančni strokovnjaki vas obiščejo na vašem domu, v pisarni ali kjerkoli drugje, kjer vam ustreza. Svetovanje mobilnih bančnikov je brezplačno.

Izpolnite obrazec in vas bomo kontaktirali, da se dogovorimo za uro obiska.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Želim, da me mobilni bančni svetovalec pokliče:
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek

Izpolnite obrazec in se dogovorite za sestanek.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Naročite individualno kreditno ponudbo

Podatke o želenem kreditu ste vpisali že pri izdelavi informativnega izračuna. Prosimo, da spodaj vpišete še vaše kontaktne podatke in poslali vam bomo individualni informativni izračun kredita.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.

Na oddani e-naslov vam bomo poslali kreditno ponudbo.

Spremenljiva obrestna mera je obrestna mera, ki se v času trajanja pogodbe lahko spreminja (zvišuje ali znižuje). Pogodbe s spremenljivo obrestno mero se spreminjajo po pogodbeno določenem časovnem obdobju (npr. 6 mesecev), ob obletnici sklenitve pogodbe, in sicer glede na spremembe referenčne obrestne mere za časovno odboje določeno v pogodbi (npr. 6 mesečni EURIBOR).
Nespremenljiva obrestna mera je obrestna mera, ki ostane nespremenjena ves čas trajanja pogodbe, izražena je v nominalni vrednosti.
Kombinirana obrestna mera je obrestna mera, ki je določeno časovno obdobje (npr. 5 let) nespremenljiva, po poteku tega obdobja pa se do konca trajanja pogodbe uporablja spremenljiva obrestna mera, ki se spreminja.
Efektivna obrestna mera ali EOM je letna stopnja, ki odraža dejansko ceno denarja in se izračuna z upoštevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov odobritve in zavarovanja kredita; njen izračun pa je kot informacija namenjen kreditojemalcu in za izpolnitev zahteve po izračunu EOM v skladu z zakonskimi določbami Zakona o potrošniških kreditih. Efektivna obrestna mera je informativne narave in se lahko spremeni, če se spremeni katera koli od postavk pri izračunu.
Kratica za Euro Interbank Offered Rate; medbančna referenčna obrestna mera, po kateri so prvovrstne banke znotraj monetarne unije pripravljene dati depozit drugi prvovrstni banki za določeno obdobje.
 • Pri stroških odobritve ni upoštevana cenitev nepremičnine.
 • Interkalarne obresti so obresti, ki jih stranka plača v mesecu črpanja kredita, ko se odplačevanje še ni začelo.
 • Efektivna obrestna mera ali EOM je letna stopnja, ki odraža dejansko ceno denarja in se izračuna z upoštevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov odobritve in zavarovanja kredita; njen izračun pa je kot informacija namenjen kreditojemalcu in za izpolnitev zahteve po izračunu EOM v skladu z zakonskimi določbami Zakona o potrošniških kreditih. Efektivna obrestna mera je informativne narave in se lahko spremeni, če se spremeni katera koli od postavk pri izračunu.
 • Skupni stroški kredita so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami pristojbin, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so banki znani, stroški, povezani s pomožnimi storitvami v zvezi s kreditno pogodbo, zlasti zavarovalne premije, članarine, takse in stroški drugih pogodb, sklenjenih z banko; v skupne stroške kredita se ne vštevajo notarski stroški in zavarovalne premije za zavarovanje blaga, katerega nakup se financira s kreditom. Ker je obrestna mera za redne obresti po tej pogodbi spremenljiva, izračun skupnih stroškov kredita temelji na predpostavki, da obrestna mera ostane enaka začetni višini do končne zapadlosti kredita po tej pogodbi.
 • Stroški notarskih storitev se obračunajo v skladu z notarsko tarifo, pri čemer kreditojemalec stroške neposredno plača notarju po opravljenih notarskih storitvah.
 • Stroški izdaje izbrisne pobotnice so stroški overitve podpisov na posamezni izbrisni pobotnici in se zaračunavajo v skladu z vsakokrat veljavno notarsko ali drugo takrat veljavno tarifo, kreditojemalec je dolžan ta strošek banki povrniti najkasneje v roku 15 dni od dneva poziva banke.
 • Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec, je vsota skupnega zneska kredita in skupnih stroškov kredita.
 • Pri stroških odobritve ni upoštevana cenitev nepremičnine.
 • Interkalarne obresti so obresti, ki jih stranka plača v mesecu črpanja kredita, ko se odplačevanje še ni začelo.
 • Efektivna obrestna mera ali EOM je letna stopnja, ki odraža dejansko ceno denarja in se izračuna z upoštevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov odobritve in zavarovanja kredita; njen izračun pa je kot informacija namenjen kreditojemalcu in za izpolnitev zahteve po izračunu EOM v skladu z zakonskimi določbami Zakona o potrošniških kreditih. Efektivna obrestna mera je informativne narave in se lahko spremeni, če se spremeni katera koli od postavk pri izračunu.
 • Skupni stroški kredita so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami pristojbin, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so banki znani, stroški, povezani s pomožnimi storitvami v zvezi s kreditno pogodbo, zlasti zavarovalne premije, članarine, takse in stroški drugih pogodb, sklenjenih z banko; v skupne stroške kredita se ne vštevajo notarski stroški in zavarovalne premije za zavarovanje blaga, katerega nakup se financira s kreditom. Ker je obrestna mera za redne obresti po tej pogodbi spremenljiva, izračun skupnih stroškov kredita temelji na predpostavki, da obrestna mera ostane enaka začetni višini do končne zapadlosti kredita po tej pogodbi.
 • Stroški notarskih storitev se obračunajo v skladu z notarsko tarifo, pri čemer kreditojemalec stroške neposredno plača notarju po opravljenih notarskih storitvah.
 • Stroški izdaje izbrisne pobotnice so stroški overitve podpisov na posamezni izbrisni pobotnici in se zaračunavajo v skladu z vsakokrat veljavno notarsko ali drugo takrat veljavno tarifo, kreditojemalec je dolžan ta strošek banki povrniti najkasneje v roku 15 dni od dneva poziva banke.
 • Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec, je vsota skupnega zneska kredita in skupnih stroškov kredita.