Izračun denarnega toka

Sredstva (v €) Konec obdobja Začetek obdobja