Izvajanje plačil po izstopu Velike Britanije iz Evropske unije

Z 31. decembrom 2020 se bo zaključilo prehodno obdobje za izstop Velike Britanije iz Evropske unije. Kakšne spremembe vas čakajo pri izvajanju plačil v Veliko Britanijo in iz nje po brexitu?

  • Še naprej boste lahko pri izvajanju plačil v evrih (EUR) uporabljali obrazec UPN.
  • Spremenila se bo višina nadomestil, ki bo enaka ne glede na to, ali se bodo plačila izvajala v evrih (EUR) ali v britanskih funtih (GBP) oziroma v drugih valutah, in je objavljena v Izvlečku iz NLB Tarife pod točko Čezmejne plačilne transakcije v drugih valutah in transakcije s tretjimi državami.
  • Kot plačnik boste po novem lahko izbrali, kdo bo plačal nadomestilo za izvršeno storitev. Danes se namreč za vsa plačila v Veliko Britanijo in iz nje uporablja opcija SHA, po brexitu pa bodo na voljo naslednje možnosti:

- opcija SHA pomeni, da NLB nadomestilo plača plačnik, vsa ostala nadomestila (prejemnikove banke in morebitnih posredniških bank) pa plača prejemnik plačila;

- opcija OUR pomeni, da NLB nadomestilo in vsa ostala (prejemnikove in morebitnih posredniških bank) nadomestila plača plačnik;

- opcija BEN pomeni, da NLB nadomestilo in vsa ostala nadomestila plača prejemnik plačila.

Več informacij lahko pridobite pri poslovnemu skrbniku, v NLB Poslovalnicah, prek spletnega in video klepeta, prek telefona 01 477 20 00 ali elektronske pošte info@nlb.si.

Skrita vsebina
Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!