Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Kazalo

Prebivalstvo

Podjetja

O banki

NLB Skupina

Nasveti

Odpiram podjetje

Vsakodnevno poslovanje

Poslujem s tujino

Financiranje poslovanja

Revija

Video

Dogodki

Ponudba

Računi

   

Poslovni račun

Fiduciarni denarni račun upravitelja za osebni stečaj ali stečaj zapuščine

Poslovni račun za sredstva rezervnega sklada etažnih lastnikov

Poslovni račun za stranke notarja/odvetnika/izvršitelja

Primerjava poslovnih računov

Plačila

   

Domače plačilne transakcije

Čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami

Direktne obremenitve SEPA (SDD) za plačnike

Direktne obremenitve SEPA za prejemnike plačil

E-račun za izdajatelje

E-račun za prejemnike

Enkratna plačilna transakcija

Izvršnica

Množična plačila SEPA

Sprejem soglasij za izvajanje SDD

Univerzalni plačilni nalog

Upravljanje denarnih sredstev

Krediti

   

Likvidnostni kredit

Klasični kratkoročni kredit

Kratkoročni revolving kredit

Kredit za kritje akreditivov

Dolgoročni kredit

Klasični limit na poslovnem računu

Odkup terjatev

Posebna ponudba kreditov – povezani posli

Primerjava kreditov

Zavarovanje poslovanja

   

Izdaja bančne garancije

Notifikacija prejete garancije

Prodajni dokumentarni akreditiv

Nakupni dokumentarni akreditiv

Bančna plačilna obveza

Dokumentarni inkaso

Kartice

   

Poslovna kartica BA Maestro

Poslovna kartica Mastercard

Primerjava kartic

Prodajna mesta

   

Sprejemanje kartic na prodajnem mestu

Trgovski portal

Depoziti

   

Depozit

Depozit na odpovedni rok

Depozitni račun

Depozit čez noč za občine

Primerjava  depozitov

Naložbe

   

Analize finančnih trgov

Trgovanje z vrednostnimi papirji

Skrbništvo nad vrednostnimi papirji

Zakladne menice

Podjetniške finance

   

Finančno svetovanje

Prevzemi in združitve (M&A)

Vrednotenje podjetij

Izdajanje vrednostnih papirjev

Poslovna obravnava

Novoustanovljena podjetja

Mala podjetja, podjetniki in zasebniki

Srednje velika podjetja

Velika podjetja in institucije

Center inovativnega podjetništva

CIP

Paketi

   

Poslovni paket


Zavarovanja

Orodja

Menjalnica

Tečajnice

Pogosta vprašanja

Slovarček bančnih izrazov

Stroški in obrestne mere

Poti do banke

Klikpro

NLB Proklik

Kontaktni center

SMS-Alarmi in SMS-Opomniki

Poslovalnice

Bankomati

Dnevno-nočni trezor

Sefi