kodeks header 0
Uvodni nagovor 00 01

Kodeks ravnanja v NLB Skupini

Zaposleni v NLB Skupini smo zavezani h kulturi odgovornosti za stranko, udejanjanju načrtovanih poslovnih rezultatov ter skrbi za okolje in zdravo življenje. Delujemo skladno z zakonodajo, s pravili stroke, s temeljnimi etičnimi načeli in dobrimi poslovnimi običaji ter vrednotami NLB Skupine.

Zaupanje strank, sodelavcev, lastnikov in družbe, v kateri delujemo, nam nalaga veliko odgovornost. Upravičujemo ga tako, da si preko sodelovanja z deležniki prizadevamo za pozitivne spremembe, vzajemne koristi in rast.

S tem, ko naše vrednote vključujemo v vse, kar počnemo, prispevamo k pozitivnemu razvoju svojega okolja.

Nagovor uprave

Blaž Brodnjak, predsednik uprave

Antonio Argir,
član uprave

Andreas Burkhardt, član uprave

Archibald Kremser, član uprave

Andrej Lasič,
član uprave

Hedvika Usenik, članica uprave

Poslovanje v bančništvu se danes spreminja in razvija veliko hitreje kot v preteklosti. Inovativnim načinom trženja smo priča na vsakem koraku. Trg, na katerem poslujemo, postaja vedno bolj zapleten, konkurenca pa vedno večja. Zato se drznim ukrepom za uspeh v poslovnem svetu ne moremo izogniti. Postavili smo si visoke zahteve o inovativnih storitvah, zato moramo delovati z absolutno integriteto in si zaslužiti zaupanje vseh; strank, zaposlenih in okolja. S postavljanjem najvišjih standardov želimo biti odgovorni in pokazati spoštovanje vsem tisti, ki si delite naše poslanstvo.

Želimo, da je v NLB Skupini prisotno razmišljanje, da naj bo končna rešitev najboljša za vse udeležence. Zelo cenimo doseganje ciljev ter odprto komunikacijo. Vsak dan se osredotočamo na stranke in razumevanje njihovih potreb in želja. S predanostjo delujemo na področju družbene odgovornosti.

Delovanje z integriteto in odgovornostjo je ključen element naše korporativne kulture. Ni pomembno zgolj doseganje poslovnih ciljev, pomemben je tudi način, kako jih dosežemo.

Kodeks ravnanja zaposlenih v NLB Skupini postavlja standarde in pravila ravnanja, ki veljajo za vse nas, ne glede na delovno mesto ali lokacijo dela, pa tudi za pogodbenike, ki nastopajo v imenu NLB Skupine.

Ta Kodeks opredeljuje vrednote in osnovna pravila etičnega poslovnega ravnanja, ki jih v NLB Skupini spoštujemo, spodbujamo in pričakujemo. Naše vrednote in prepričanja podpirajo naš dolgoročni cilj neprestano izboljševati kulturo našega vsakodnevnega poslovanja v državah, v katerih je prisotna NLB Skupina.

NLB Skupina zahteva od vsakega zaposlenega, ne glede na delovno mesto ali lokacijo delo, kakor tudi od vsakega drugega deležnika NLB Skupine, da živi v skladu z najvišjimi standardi integritete pri vsem kar počne. Ključ za doseganje teh standardov ravnanja je tudi močna kultura skladnosti poslovanja, ki jo NLB Skupini izvaja v praksi z dolžnim ravnanjem vseh zaposlenih v skladu z njenimi politikami, pravilniki in drugimi notranjimi akti ter v skladu z vso relevantno zakonodajo in regulativo v pravnih okoljih, kjer NLB Skupina posluje.

Kodeks bo lahko imel pozitivne učinke samo, če se mu v celoti posvečamo vsak dan. Naše vodilo mora biti tisto, kar je »prav« in ne le tisto, kar je dovoljeno. Delovanje z integriteto v vsakdanjem poslovanju je ključnega pomena za trajnostne poslovne uspehe in ugled NLB Skupine.

Uprava in nadzorni svet NLB d.d. kakor tudi vodstva družb članic NLB Skupine v celoti podpiramo in smo v celoti zavezani k spoštovanju tega Kodeksa. V odnosu do strank smo pošteni in spoštljivi, tako pa ravnamo tudi v odnosih s poslovnimi partnerji in sodelavci. Na ta način NLB Skupina skrbno gradi partnerstva.

S Kodeksom obnovimo našo zavezo, da delujemo pošteno vsak dan.

Uprava NLB d.d.