Mednarodno poslovanje: bančna plačilna obveza

Pronicljivo podjetje Avto G, ki prodaja tudi Daimlerju, kot prvi v Sloveniji zavaruje svoje posle hitro, učinkovito in poceni z bančno plačilno obvezo. BPO namreč omogoča enostavno omejevanje tveganj in cenejše financiranje dobavnih verig, hkrati pa učinkovito nadomešča avanse in prosta nakazila. 


Konkurenca proizvajalcev je tako na domačem, kot tujih tržiščih vedno močnejša, poleg že uveljavljenih, zvenečih imen se pojavljajo novi, ki s svojimi produkti redkokdaj zaostajajo za multinacionalkami. Ta poleg izdelave zanimivih izdelkov in vedno več odjemalcev rada uporabljajo tudi nove bančne rešitve. Vse z namenom optimizacije. Tako so pri Avto G prvi v Sloveniji uporabili nov bančni instrument, bančno plačilno obvezo (BPO).

Bančna plačilna obveza (BPO, po angleško Bank Payment Obligation) je nov instrument plačila, zavarovanja in financiranja poslovanja. Namenjena je predvsem podjetjem, ki se do zdaj niso odločala za zavarovanje plačil.


Petra Šoštarič, vodja Oddelka za akreditivno in inkasno poslovanje

Ponudba za najbolj zahtevne

Podobno kot Avto G smo tudi v NLB prvi in edini v Sloveniji z licenco SWIFT za izvajanje novega bančnega produkta. 

Zakaj smo se v NLB odločili za ponudbo storitve, pojasnjuje Petra Šoštarič, vodja Oddelka za akreditivno in inkasno poslovanje: »Naša naloga je, da podjetjem ponudimo učinkovite rešitve in po naši oceni je BPO odlična dopolnitev obstoječih storitev financiranja dobavnih verig in zavarovanja poslovanja. 

Tako se NLB uvršča med 58 svetovnih bank v 47 državah, ki so že prepoznale prednosti uporabe bančne plačilne obveze pri celoviti podpori poslovanju strank.«

Kaj je BPO?

Bančna plačilna obveza je nepreklicna obveza ene banke drugi banki na osnovi kupoprodajne pogodbe, da bo izvršila plačilo v dogovorjenih rokih po uspešnem preverjanju ujemanja podatkov skladno z mednarodno veljavnimi pravili.

Z elektronskim načinom je postopek odpiranja in unovčevanja instrumenta za podjetja hiter in enostaven, hkrati pa primerjava podatkov v elektronskem mediju vsem strankam v postopku zagotavlja objektivnost.

Kupec in prodajalec se ob naročilu oziroma v pogodbi dogovorita za plačilo z BPO.

Izdajo BPO pri svoji banki lahko sproži katerakoli stran, kupec ali prodajalec.

BPO je tako kot drugi bančni instrumenti, garancija, akreditiv in inkaso, urejen z mednarodnimi pravili, ki jih je izdala Mednarodna trgovinska zbornica aprila 2013. Prav uporaba teh pravil, zavezujočih za vse banke, zagotavlja pravno podlago za poslovanje z BPO-jem.

Komu je namenjen?

BPO je namenjen podjetjem in podjetnikom, ki imajo veliko število kupcev ali dobaviteljev in so jim zato ostali načini zavarovanja prezamudni ali predragi.

Podjetja, ki imajo veliko premoženja v terjatvah, z uporabo BPO lahko enostavno in cenovno ugodno terjatve spremenijo v likvidna sredstva. Tudi če poslujete z elektronskimi dokumenti (e-račun, e-ladijski tovorni list), se ti odlično dopolnjujejo z BPO.

Če ste kupec in od vas zahtevajo avans, lahko namesto avansa ponudite BPO. Z njim ima prodajalec obvezo banke za plačilo, ni mu treba predložiti bančne garancije za vračilo avansa, hkrati pa ga lahko njegova banka na osnovi odprtega BPO ugodno financira.

Bistvene prednosti BPO

Prednosti za prodajalca:

  • z odprtim BPO pridobi nepreklicno zavezo banke za plačilo,
  • izogne se pripravi dokumentov,
  • plačilo dobi takoj oz. v primeru odloženega plačila na dogovorjeni rok, ko  prek svoje banke pošlje pravilne podatke,
  • pri svoji banki lahko pridobi cenovno sprejemljiv vir financiranja.

Prednosti za kupca:

  • z izdajo BPO se lahko izogne tveganjem avansnega plačila,
  • podatki, ki jih posreduje banka upravičenec, dokazujejo prodajalčevo izpolnitev pogodbene obveznosti,
  • kupec lahko zagotovi sredstva šele ob plačilu, ni jih treba deponirati ob odprtju BPO,

banka z odobritvijo kredita za kritje BPO-ja nudi možnost financiranja do 180 dni

Poslovanje z največjimi

Kot omenjeno na začetku, je podjetje Avto G kot prvi v Sloveniji uporabil BPO. V tej družbi proizvajajo industrijsko keramiko, ki jo različna podjetja vgrajujejo v stroje na produkcijskih linijah.

Še posebno ponosni so, da njihove izdelke uporabljajo tudi v livarnah motorjev vozil Daimler AG – torej »pri Mercedesu«. Tam se jim v prihodnje, če bodo še naprej dosegali zahtevane standarde kakovosti, obeta veliko posla. 

Ibrahim Mujezinović, direktor podjetja, je glede BPO med drugim povedal: »Bančna plačilna obveza je za nas cenejša od dokumentarnih akreditivov. Odlikuje jo predvsem to, da ni časovno omejena, kot je dokumentarni akreditiv, slednjega je namreč treba ciklično obnavljati, če v tem ciklu posla ne izpelješ do konca. 

Z dobavitelji smo se odločili preizkusiti bančno plačilno obvezo za zavarovanja posla in ugotovili smo, da nam popolnoma ustreza. Odslej bomo ta instrument uporabili vsak mesec 2- ali 3-krat.

Prednost za nas je tudi, da lahko BPO urejamo po elektronski poti, ni več potrebe po pošiljanju papirnih dokumentov vsem vpletenim, od ladjarja do poslovnega partnerja. Vsak BPO je vezan na eno dobavo. 

Mi ga uporabljamo za vse posle, vredne več kot 50.000 evrov, pri dobaviteljih, s katerimi imamo dobre poslovne odnose. Za nas je BPO odličen bančni produkt, ponosni smo, da smo ga prvi uporabili. Veseli me, da se je Nova Ljubljanska banka vrnila v igro in postala na trgu spet konkurenčna z dobrimi pogoji in nizkimi stroški storitev.«

Podrobnosti o tem instrumentu najdete na posebni spletni strani. Kliknite! 

avgust, 2015

Bančna plačilna obveza – BPO

Bančna plačilna obveza

Je preprost in sodoben instrument za omejevanje tveganj, ki nastajajo v pretoku blaga in storitev, ter omogoča financiranje dobavnih verig.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se