Notranji revizor (ž/m)

iščemo sodelavko/sodelavca za delo v Notranji reviziji.

Opis dela:

 • operativno načrtovanje revizijskih pregledov,
 • opravljanje revizijskih pregledov bančnih funkcij, organizacijskih enot in razvojnih projektov ter testiranj,
 • spremljanje izvrševanja priporočil po revizijskih poročilih,
 • implementiranje strokovnih načel in standardov notranjega revidiranja,
 • predlaganje in/ali uvajanje izboljšav,
 • mentorstvo in prenos znanj,
 • koordiniranje, nadzor in spremljanje delovnega procesa,
 • sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah.

Od novega sodelavca / sodelavke pričakujemo:

 • stopnja izobrazbe: 7 ali 6/2 ali 6/1 ekonomske ali druge smeri

 • delovne izkušnje: brez izkušenj
 • pasivno znanje angleškega jezika,
 • standardna in specializirana orodja za PC.
   

Izraženost naslednjih kompetenc:

 • zanesljivost in odgovornost,

 • etičnost,
 • samoiniciativnost,
 • sodelovanje z drugimi,
 • usmerjenost na stranko.

Ponujamo vam:

 • takojšnjo sklenitev delovnega razmerja,

 • delo v profesionalnem, dinamičnem in urejenem delovnem okolju,

 • zanimive in razgibane delovne naloge in izzive,

 • strokovni in osebni razvoj ter pridobivanje novih znanj v okviru Izobraževalnega centra NLB s 40-letno tradicijo,

 • delo v okolju, ki je prijazno družini (certifikat DPP).

Z izbranim kandidatom / kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela bo v Ljubljani.

Obravnavali bomo le popolne prijave, ki bodo oddane do 20.06.2019 na spodnji povezavi – Prijava na delovno mesto. Kot popolna prijava se šteje Europass življenjepis, v katerem mora biti tudi:

 • izpolnjeno spremno oz. motivacijsko pismo,

 • pripeto dokazilo o pridobljeni stopnji izobrazbe.

Prijava na delovno mesto

V primeru, da še nimate pripravljenega življenjepisa na Europass spletni strani, ga lahko izpolnite na tej povezavi. Življenjepis shranite v Adobe PDF + Europass XML obliki na vašem osebnem računalniku, da ga boste lahko priložili kot datoteko. Odgovor boste prejeli na naslov, ki je naveden v vašem življenjepisu.

Vse poslane prijave za objavljeno prosto delovno mesto, ki ne bodo poslane v ustrezni obliki v skladu z zgornjimi navodili, banka ne bo upoštevala v izbornem postopku.

Prijava na delovno mesto

Prosimo vpišite vaše podatke..

* Podatki so obvezni.

Ime: *
Priimek: *
Priponka Europass CV : *

Spoštovani, vaša vloga je bila uspešno oddana. Odgovor na poslano vlogo boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Lepo vas pozdravljamo
Sektor za upravljanje s kadri in razvoj organizacije

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Banka izjavlja, da spoštuje zasebnost uporabnikov spletnega mesta in se zavezuje, da bo osebne podatke, posredovane s strani iskalca zaposlitve, varovala z vso potrebno skrbnostjo in v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Šteje se, da iskalec zaposlitve, s tem, ko posreduje svoje osebne podatke banki, daje osebno privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov, kot jo zahteva ZVOP-1, in sicer dovoljuje banki, da zbira, ureja, shranjuje, vpogleduje ali na drug način uporablja osebne podatke uporabnika, ki jih vodi v zbirkah osebnih podatkov, z namenom potencialne zaposlitve v NLB d.d. Banka pa se zavezuje v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, slednje uničiti, ko je dosežen namen, za katerega so bili zbran, najkasneje pa v roku šest mesecev od posredovanja.

KONTAKT

NLB d.d.

Sektor za upravljanje s kadri
in razvoj organizacije

Trg republike 2
SI - 1520 Ljubljana

T : (01) 476 35 44
F
: (01) 251 03 60

E : kadrovska@nlb.si

      
Skrita vsebina