Drugačen način potrjevanja plačil v spletnih in mobilnih bankah NLB

Skladno z evropsko uredbo PSD2, katere namen je med drugim še dodatno okrepiti varnost uporabnikov pri izvajanju plačilnih storitev na daljavo, smo nadgradili naše aplikacije NLB Klik, Klikin, Klikpro in NLB Proklik.

Način vstopa v spletni in mobilni banki se ne spreminja in je bil z uredbo PSD2 že doslej v celoti skladen. Uporabniki za vstop v NLB Klik še vedno potrebujejo kvalificirano digitalno potrdilo AC NLB ali OTP, za vstop v mobilni banki Klikin in Klikpro pa PIN številko ali enega od biometričnih načinov identifikacije – prstni odtis ali prepoznavo obraza. Vstop v NLB Proklik je možen s kvalificiranim digitalnim potrdilom Ena za vse, ki ga izdaja CA Halcom.

V spletni banki NLB Klik se, skladno s PSD2, spreminja le način potrjevanja plačilnih transakcij. Uporabniki bodo po uspešnem vstopu morali določene plačilne transakcije, ki so jih doslej potrjevali z dodatnim varnostnim geslom DVG (kombinacija črk in številk, ki so jih prejeli prek klasične pošte v fizični obliki na papirju), po novem potrditi z enkratnim geslom. Tega bodo prejeli v obliki SMS sporočila – t. i. SMS OTP. Zato je zelo pomembno, da stranke preverijo, ali imamo njihovo pravo mobilno številko, ki pripada zgolj njim in jo redno uporabljajo.

Uporabniki mobilnih bank Klikin in Klikpro bodo bolj tvegana plačila dodatno potrdili na enak način, s katerim se prijavijo v mobilno banko, torej s ponovnim vpisom PIN številke, prstnim odtisom ali prepoznavo obraza. Na tak način bodo tovrstne plačilne transakcije dinamično povezane s prejemnikom plačila in zneskom plačilne transakcije.

Dodatno potrjevanje plačilnih transakcij bo od uporabnikov NLB Klik, Klikin oziroma Klikpro zahtevano skladno s stopnjo tveganosti transakcije in zahtevano varnostno politiko. Ta upošteva več dejavnikov, na primer višino zneska transakcije, prejemnika plačila, število opravljenih transakcij ipd. Med plačila, za katera vnos varnostnega gesla praviloma ne bo potreben, štejemo plačila, ki jih je uporabnik že izvajal in shranil kot Hitra plačila ali plačila pod 30 EUR. V primeru, da bo ocena stopnje tveganja zahtevala dodatno potrditev uporabnika, bo izjemoma potrebno tudi tovrstna plačila dodatno potrditi.

V elektronski banki NLB Proklik imajo uporabniki po novem ob podpisu paketa plačil razširjen vpogled v podatke plačil, ki jih podpisujejo po načelu »Podpisujem kar vidim«. Podrobni podatki o paketu so vidni na pogovornem oknu, uporabnik jih dodatno potrdi z vnosom PIN številke.nimi postopki reševanja reklamacij.

kontaktni center

Kontaktni center

Banka vedno pri roki, kontakni center vam je na voljo 24/7/365 - (01) 477 20 00, info@nlb.si

01 naslovka2560x1440

Video klic

Preprosto in udobno opravljanje bančnih storitev prek video klica, na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Zemljevid in ponudba storitev v NLB Poslovalnicah.

Poslovalnice