V mobilni banki Klikin lahko odslej spremenite višino limita na osebnem računu ali plačilni kartici z odloženim plačilom

Uporabnikom mobilne banke Klikin je na voljo nova verzija Klikina (7.0.0), ki omogoča oddajo naročil za spremembo limita na NLB Osebnem računu, NLB Plačilni kartici z odloženim plačilom in oddajo drugih naročil.

Obisk poslovalnice ne bo več potreben za podpisovanje dokumentov za spremembo limita na NLB Osebnem računu, NLB Plačilni kartici z odloženim plačilom in naročilo nove NLB Plačilne kartice z odloženim plačilom. Nova verzija Klikina namreč omogoča možnost oddaljenega podpisovanja dokumentov s Podpisom v Oblaku (PvO).

Nova verzija Klikina zaradi zaostrenih varnostnih kriterijev ne bo več delovala na mobilnih napravah z zlomljeno zaščito prednastavljene programske kode (npr. root / jailbrewak).

Za boljše razumevanje in enostavnejšo uporabo novosti smo za vas pripravili tudi najpogostejša vprašanja in odgovore.

Kakšne storitve lahko naročam in podpisujem prek Klikina?

Zaenkrat lahko preko Klikina naročate:

  • spremembo limita na NLB Osebnem računu,
  • spremembo limita na NLB Plačilni kartici z odloženim plačilom,
  • drugo naročilo, kar pomeni, da lahko prosto vnesete besedilo naročila.

Podpisujete pa lahko vso dokumentacijo, ki je potrebna za:

  • spremembo limita na NLB Osebnem računu
  • spremembo limita na NLB Plačilni kartici z odloženim plačilom, in
  • naročilo nove NLB Plačilne kartice z odloženim plačilom.

V bodoče bomo seveda nabor storitev z možnostjo oddaljenega podpisovanja še povečali.


Koliko časa traja postopek spremembe limita na osebnem računu ali plačilni kartici?

Trajanje postopka spremembe je lahko od nekaj minut pa do nekaj dni. Trudimo se, da vsa naročila obdelamo čim hitreje.  


Od česa je odvisno, ali bo naročilo storitve prek Klikina odobreno ali ne?

Klikin z novimi funkcionalnostmi postaja prava digitalna bančna poslovalnica, za katero veljajo enaka pravila in pogoji kot v siceršnjih NLB poslovalnicah. Ali bo neko naročilo odobreno in izvedeno ali ne, je odvisno od povprečja mesečnih prilivov stranke in njenih obstoječih obveznosti. Način ali čas oddaje naročila in podpisa na to nimata vpliva.


V Klikin sem prejel in podpisal dokument. Kaj zdaj? Je zadeva zame zaključena?

To je povsem odvisno od same storitve. Preproste spremembe zahtevajo zgolj podpis enega dokumenta, bolj komplekse, kot so izredni limit na NLB Osebnem računu z življenjskim zavarovanjem, pa zahtevajo podpis več dokumentov. V takih primerih je potrebno dokumente v Klikinu podpisovati zaporedno - najprej prejmete v Klikin en ali dva dokumenta, ki ju je potrebno prebrati in podpisati, šele nato sledi priprava nadaljnje dokumentacije na strani NLB, ki jo ponovno prejmete v Klikin v branje in podpisovanje. Postopek je enak kot v NLB poslovalnici, kjer se dokumenti za izvedbo storitve podpisujejo zaporedno, tekom samega procesa sklepanja.


Kje se shranijo dokumenti, ki jih podpišem? Jih prejmem na svoj e-naslov?

Vsi dokumenti so shranjeni v varnem elektronskem arhivu. Podpisano dokumentacijo boste prejeli tudi po elektronski pošti na vaš e-naslov, ki ste ga delili z nami, na voljo pa bo tudi v NLB Kliku, v kolikor ga imate, ter seveda v vseh NLB poslovalnicah.


Ali bo storitev zaradi sklenitve prek Klikina zame dražja?

Nikakor ne. Oddaja naročil, podpisovanje dokumentov in sklepanje naročil za storitve prek Klikina ne povzročajo nobenih dodatnih stroškov.