Odpis dolgov socialno najšibkejšim

20. julija so predstavniki Vlade RS, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, humanitarnih organizacij, župani, direktorji podjetij ter predsedniki uprav zavarovalnic in bank podpisali sporazum o odpisu dolgov najšibkejšim. 

Odpis dolgov je enkraten dogodek. NLB bo dolg odpisala osebam z zapadlimi neplačanimi obveznostmi do banke iz naslova kartičnega poslovanja in/ali transakcijskih računov, ki so bile na dan 31. decembra 2014 zapadle več kot 12 mesecev. Posameznemu prosilcu bomo odpustili dolg po eni ali več terjatvah, delno ali v celoti, v skupni višini do vključno 1.000 evrov.

Kakšne pogoje moram izpolnjevati za odpis?

Dolgove bomo odpisali tistim dolžnikom, ki so bili kadarkoli v obdobju med 1. januarjem 2015 in 30. junijem 2015:

  • prejemniki denarne socialne pomoči ali
  • prejemniki varstvenega dodatka ali
  • prejemniki veteranskega dodatka ali
  • prejemniki otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
  • prejemniki otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in hkrati prejemniki dodatka za nego   otroka oziroma dodatka za veliko družino.

Prav tako se dolgovi lahko odpišejo tudi osebam, ki so navedene v odločbah o pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka.

Kako lahko zaprosim za odpis dolgov?

Ustrezno izpolnjen spodnji obrazec nam lahko posredujete:

  • po pošti na naslov: NLB d.d., Sektor za podporo strankam in kontaktni center, Šmartinska 132, 1520 Ljubljana,
  • na elektronski naslov: info@nlb.si,
  • po Fax-u: 01 477 20 58 ali
  • oddate v katerikoli NLB poslovalnici.

Kdaj mi boste dolg odpisali?

Po prejemu vloge bomo preverili ali je prosilec do odpisa dolga upravičen. Če bodo izpolnjeni vsi zahtevani pogoji, bomo s prosilcem za odpis (dolžnikom) sklenili dogovor o odpisu dolga, ki ga bomo odpisali najkasneje 31. januarja 2016.

Za vsa dodatna pojasnila in informacije smo vam na voljo na telefonski številki 01 477 200 00 in elektronskem naslovu info@nlb.si.
Vloga za sklenitev dogovora o odpustu dolga 

Preberite tudi: Paket pomoči