PaketDom RENT

Zavarovanje za nepremičnino, ki  jo oddajate v najem.

Lastnosti produkta

PaketDom RENT je ponudba zavarovalnice GENERALI d.d.

Komu je paket namenjen?

Vsem, ki svoja stanovanja ali stanovanjske hiše oddajajo v najem - za nekaj dni ali za vse leto.  

Zakaj je ta paket prava izbira?

Oddajanje nepremičnine namesto dodatnega zaslužka lahko hitro postane strošek. Zato je pametno poskrbeti za zavarovanje premoženja, ki ga oddajate. PaketDom RENT združuje  »klasična« stanovanjska kritja z dodatnimi kritji, namenjenimi nevarnostim, ki jih prinaša oddajanje.

Kakšna so vključena kritja?

  • kritje škode, ki jo na nepremičnini, pohištvu in ostali stanovanjski opremi, povzroči najemnik, tudi v primeru vandalizma;
  • kritje izgube najemnine v primeru nastanka škodnega primera;

  • kritje varstva pred odškodninskim zahtevkom, ki ga najemnik poda proti najemodajalcu;

  • kritje vseh klasičnih škodnih primerov - požar, eksplozija, vihar, toča, zemeljski plaz, izliv vode, škoda na ceveh, lom stekla idr.;

  • kritje škode, ki jo povzroči najemnik na skupnih delih stavbe;

  • kritje stroškov zamenjave ključavnice – zaradi vlomne tatvine ali izgube ključev.

Vse to tudi v času, ko se nepremičnina ne oddaja.

Sklenitev zavarovanja

1

Potrebni dokumenti

Veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list).

2

Sklenitev

Zavarovanje PaketDom lahko sklenete v vseh naših poslovalnicah.

Seznam poslovalnic

     

PaketDom
Ste poskrbeli za zavarovanje svojega doma?
PaketDom
ZavarovanjeAvto
Potrebujete zavarovanje za avto?
ZavarovanjeAvto

Zavarovalnica, ki nudi zavarovanje, je GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, zavarovanje trži NLB d.d., ki pri tem nastopa kot zavarovalni zastopnik in za izplačilo zavarovalnine ne jamči. Splošni in posebni pogoji posameznih vrst zavarovanj se lahko spreminjajo, zato na dan sklenitve zavarovanja pozorno preberite pogoje, ki bodo veljali za vaše zavarovanje. NLB d.d. v skladu z Zakonom o zavarovalništvu vodi register zavarovalnih zastopnikov. Vpogledi in izpisi so možni vsak delovni dan med 8. in 16. uro ob predhodni najavi na telefonsko številko 01 476 42 20.