Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Pomemben prodajni proces se zaključuje strokovno in pregledno

Potrjujemo, da je konzorcij prodajalcev dosegel sporazum za prodajo 53-odstotnega deleža v Mercatorju po ceni 86 evrov za delnico družbi Agrokor. Posel bo izpeljan jutri, v petek, 27. junija. Celotna vrednost posla je 172 milijonov evrov.

Poleg NLB so v konzorciju udeleženi še Pivovarna Laško, Pivovarna Union, Radenska, NKBM, Gorenjska banka, Prvi faktor-Faktoring, Banka Koper, Hypo Alpe-Adria Bank, NFD, Banka Celje in NFD holding.

Agrokor je minuli torek obvestil konzorcij prodajalcev, da se odpoveduje odložnemu pogoju iz prodajnega sporazuma z dne 14. junija 2013 o prestrukturiranju Mercatorjevih dolgov. To omogoča zaključek transakcije.

V NLB želimo poudariti, da se obsežen prodajni proces zaključuje na strokoven in pregleden način in v skladu z mednarodnimi standardi najboljših poslovnih praks. Gre za pomemben mejnik v dezinvestiranju nestrateškega portfelja banke, ki obenem omogoča zmanjšanje prezadolženosti v slovenskem gospodarstvu.

Koristi, ki jih transakcija prinaša vsem udeleženim, vključujejo stabilno lastništvo Mercatorja, poslovne sinergije med obema podjetjema in spoštovanje pogojev poslovanja z obstoječimi dobavitelji. V dogovoru so opredeljene številne zaveze Agrokorja, ki se nanašajo tudi na Mercatorjeve zaposlene in vključujejo ohranjanje obstoječega dogovora s sindikati. Izpostaviti želimo, da NLB, tako kot katerakoli druga članica prodajnega konzorcija, ni - in ne more sprejeti - nikakršnih zavez do zaščite delovnih mest v Mercatorju, saj ne more vplivati na politiko upravljanja z zaposlenimi v drugem podjetju. NLB se osredotoča na svojo vlogo vodilne banke v Sloveniji in na odgovornost do svojega delničarja, Republike Slovenije, svojih strank in širšega poslovnega in družbenega okolja. NLB svoje vloge ne vidi v učinkovitem upravljanju lastniških deležev v podjetjih in je zavezana k zmanjševanju svoje udeležbe v lastništvu gospodarskih družb na najnižjo raven.

NLB - Korporativno komuniciranje