Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Skupščine delničarjev v letu 2015

25. Skupščina

Sklic 25. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 22. junija na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet) .

Sklic 25. Skupščine NLB

Besedilo sprememb in dopolnitev statuta

Sprejeti sklepi 25. Skupščine NLB

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE NLB

30.9.2017

66,9   EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Teja Žerjal
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2568
E: teja.zerjal@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: vlagatelji@nlb.si

Odnosi z javnostmi
E: oj@nlb.si