Skupščine delničarjev v letu 2015

25. Skupščina

Sklic 25. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 22. junija na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).

Sklic 25. Skupščine NLB

Besedilo sprememb in dopolnitev statuta

Sprejeti sklepi 25. Skupščine NLB

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE NLB

31.3.2018

72,2 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Teja Žerjal
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2568
E: teja.zerjal@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: vlagatelji@nlb.si

Odnosi z javnostmi
E: oj@nlb.si