Skupščine delničarjev v letu 2015

25. Skupščina

Sklic 25. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 22. junija na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).

Sklic 25. Skupščine NLB

Besedilo sprememb in dopolnitev statuta

Sprejeti sklepi 25. Skupščine NLB

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

30. 6. 2023

NLB Skupina: 124,9 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!