Skupščine delničarjev v letu 2018

32. Skupščina

Sklic 32. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 12. oktobra 2018 na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).

Sklic 32. Skupščine NLB d.d.

31. Skupščina

Sklic 31. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 27. junija 2018 na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).

Sklic 31. Skupščine NLB d.d.

30. Skupščina

Sklic 30. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 9. aprila 2018 na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).

Sklic 30. Skupščine NLB d.d.

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

30. 6. 2023

NLB Skupina: 124,9 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!