Skupščine delničarjev v letu 2019

34. Skupščina delničarjev NLB d.d.

Sklic 34. Skupščine delničarjev NLB d. d. je bil objavljen 9. septembra 2019 na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., (SEOnet), Londonske borze (RNS) in AJPES.

Sklic 34.  Skupščine delničarjev NLB d.d.

Obvestilo o sprejetih sklepih in izid glasovanj 34. Skupščine delničarjev NLB d.d.

Obvestilo o stroških 34. Skupščine delničarjev NLB d.d.

Gradivo za 34. Skupščino delničarjev NLB d.d.

Informacije o pravicah delničarjev

Prijava udeležbe na skupščino

Pooblastilo za zastopanje

33. Skupščina delničarjev NLB d.d.

Sklic 33. Skupščine delničarjev NLB d.d. je bil objavljen 29. aprila 2019 na spletni strani Ljubljanske borze, d.d. (SEOnet), spletni strani Londonske borze (RNS) in spletni strani AJPES.

Sklic 33. Skupščine delničarjev NLB d.d.

Obvestilo o sprejetih sklepih in izid glasovanj 33. Skupščine delničarjev NLB d.d.Obvestilo o stroških organiziranega zbiranja pooblastil za 33. Skupščino delničarjev NLB d.d.

NLB d.d. je prejela Nasprotni predlog k predlogom sklepov 33. Skupščine delničarjev NLB d.d.

Nasprotni predlogi k predlogom sklepov 33. Skupščine delničarjev NLB d.d.

Gradivo za 33. Skupščino delničarjev NLB d.d.

Priloge Gradiva za 33. Skupščino delničarjev NLB d.d.:

  • k točki 2. sklica

Letno poročilo NLB Skupine za 2018

Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila NLB Skupine 2018

Informacije o prejemkih članov Uprave NLB d.d. v letu 2018

Informacije o prejemkih članov Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2018

 

  • k točki 4. sklica

Poročilo Notranje revizije za leto 2018

Sklep Nadzornega sveta NLB d.d. z dne 08.03.2019

  • k točki 6. sklica

Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih za izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev do pridobitve delnic NLB d.d.

  • k točki 7. sklica

Politika zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva

  • k točki 8. sklica

Politika izbora primernih kandidatov za člana Nadzornega sveta NLB d.d.

Ostala dokumentacija v povezavi s 33. Skupščino delničarjev NLB d.d.:

Informacije o pravicah delničarjev

Prijava udeležbe na skupščino

Pooblastilo za zastopanje

Dokumentacija povezana z postopkom organiziranega zbiranja pooblastil za 33. Skupščino delničarjev NLB d.d. bo na voljo predvidoma v dveh tednih po objavi Sklica 33. Skupščine delničarjev  NLB d.d.

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d.

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

30. 6. 2023

NLB Skupina: 124,9 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!