NLB Skupina na podlagi rasti v 3. četrtletju izboljšuje obete za leto 2021

11. november 2021

Okrevanje gospodarstva, stabilna zasebna potrošnja in veliko povpraševanje po posojilih so spodbudile tudi poslovanje NLB Skupine, ki je tako zabeležila še eno uspešno četrtletje, na katerega je znova naraščajoča zaskrbljenost zaradi zdravstvenih razmer vplivala minimalno ali pa sploh ne, je razvidno iz Medletnega poročila, s katerim se je na današnji seji seznanil Nadzorni svet NLB d.d.

NLB Skupina je v prvih devetih mesecih leta ustvarila 205,5 milijona evrov dobička po davku (100,9 milijona evra ali 96,5 % več kot v enakem obdobju lani) in je tako na dobri poti, da v glavnih kategorijah doseže ali celo preseže smernice za leto 2021. Na podlagi uspešnega poslovanja in ugodnega poslovnega okolja zato izboljšujemo obete za leto 2021.

Podrobnosti o poslovanju NLB Skupine v prvih devetih mesecih leta so na voljo v sporočilu za naložbenike in Medletnem poročilu NLB Skupine. Vabljeni k branju.

Jutri, v petek, 12. novembra, ob 11:00 CET/10:00 GMT pa vso zainteresirano javnost vljudno vabimo k spremljanju predstavitve poslovnih rezultatov, ki jih bodo predstavili člani uprave. Predstavitev bo na voljo na tej povezavi. Člani uprave bodo med predstavitvijo poslovnih rezultatov, kot običajno, v živo sprejemali in odgovarjali tudi na vaša vprašanja. Če pa že veste, kaj jih želite vprašati, lahko svoja vprašanja posredujete že zdaj. Ob prijavi na dogodek jih boste lahko poslali prek spletne aplikacije, lahko pa jih pošljete tudi na elektronski naslov IR@nlb.si.

Zavezani svojim deležnikom in domači regiji 

Člani Nadzornega sveta so se na današnji seji seznanili tudi s poročili strokovnih služb banke ter potrdili predloge, za katere je potrebno soglasje Nadzornega sveta. Izrazili so zadovoljstvo nad doseženimi rezultati NLB Skupine in pri tem poudarili, da okrepljeni kapitalski in likvidnostni položaj zagotavljata, da bodo pričakovanja deležnikov NLB izpolnjena. 

»Zelo smo veseli, da rezultati Skupine skupaj s prenehanjem veljavnosti sklepa Banke Slovenije, ki je omejeval izplačilo dividend, NLB omogočajo, da je predlagala dodatno delitev bilančnega dobička za leto 2020. Skupščina delničarjev, ki bo odločala o predlogu, da se delničarjem 24. decembra 2021 izplača 67,4 milijona evrov bilančnega dobička, bo 16. decembra. Če bo predlog deležen zadostne podpore, bo NLB v letošnjem letu izplačala skupno 92,2 milijona evrov dividende in s tem potrdila uspešno izvajanje poslovne strategije banke, vključno z visokimi dividendami za delničarje,« je poudaril predsednik Nadzornega sveta Primož Karpe

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak pa je dodal, da izpolnjevanje pričakovanj naših deležnikov ni edina prednost uspešnega poslovanja NLB Skupine. Kot je pojasnil, nam to namreč omogoča tudi iskanje novih priložnosti za rast.

»Še naprej bomo uspešno rasli in svoj tržni delež povečevali organsko, vendar pa pozorno spremljamo razvoj dogajanja v naši domači regiji, Jugovzhodni Evropi, ter se ne bomo izognili analiziranju in obravnavi morebitnih priložnosti za ustvarjanje dodane vrednosti tudi s prevzemi in združitvami. NLB je sposobna kupiti drugo banko in/ali portfelj na katerem koli trgu, kjer poslujemo, pa tudi na drugih trgih v regiji, in tako postati pravi regijski prvak,« je poudaril. 

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!