Obvestilo o objavi prevzemne namere

11. februar 2021

Skladno s Priporočili Ljubljanske borze javnim družbam za obveščanje ter z namenom zagotovitve enakomerne obveščenosti vseh javnosti in objave informacij na način, ki omogoča hiter dostop do teh informacij na nediskriminatorni podlagi, družba NLB d.d. Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

NLB d.d., Ljubljana je 11. 2. 2021 v dnevnem časniku Politika (dnevnem časopisu, ki je redno distribuiran po celotnem območju Republike Srbije) objavila prevzemno namero za odkup:

  • vseh preostalih rednih delnic Komercijalne banke a.d., Beograd; ISIN RSKOBBE16946, ki v trenutku objave niso v lastništvu NLB (2.820.270 delnic 16,77% te vrste delnic), in
  • vseh prednostnih delnic Komercijalne banke a.d., Beograd; ISIN RSKOBBE19692 (373.510 ali 100 % te vrste delnic)

V prevzemni nameri je navedeno, da namerava NLB d.d., Ljubljana podati zahtevo za odobritev prevzemne ponudbe pri Komisiji za trg vrednostnih papirjev v Republiki Srbiji (»SEC«) najpozneje v 15 delovnih dneh in objaviti prevzemno ponudbo takoj (najpozneje naslednji dan) po pridobitvi soglasja pri SEC.

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!