NLB Skupina v 1. četrtletju 2021 ustvarila kar 64,6 milijona evrov čistega dobička; še naprej se osredotoča na trajnostni razvoj in digitalizacijo

11. maj 2021

Kljub pandemiji covid-19, ki še naprej hromi gospodarstvo po svetu, se je prvo četrtletje 2021 za NLB Skupino izkazalo za zelo uspešno. Skupina je ustvarila 64,6 milijona evrov dobička po davkih (46,3 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani) in s tem dokazala, da lahko znanje, izkušnje, preudarne poslovne odločitve in dejanja, ki temeljijo na trajnostnih načelih, tudi v težavnem gospodarskem okolju prinesejo dober rezultat.  

Rezultat Skupine v prvem četrtletju 2021 je temeljil na različnih dejavnikih, se je na današnji seji, na kateri je obravnaval Medletno poročilo (ta je na voljo na tej povezavi), seznanil Nadzorni svet NLB. Na primer:

  • Čisti obrestni prihodki so znašali 97,5 milijona evrov in so zrasli za 26,0 %. K temu je 24,0 milijona evrov prispevala skupina Komercijalne banke. Čisti obrestni prihodki brez njenega prispevka so bili v primerjavi z enakim obdobjem lani nižji, kljub rasti obsega kreditov v letu 2021 v skoraj vseh bankah, saj se je nadaljeval pritisk na obrestne mere.  
  • Prihodki iz čistih opravnin so se na ravni NLB Skupine povečali za 27,6 % na 54,1 milijona evrov, predvsem zaradi prispevka skupine Komercijalne banke, pa tudi kot rezultat dobe prodaje produktov upravljanja premoženja in bančnega zavarovalništva v še zmeraj zelo zahtevnem okolju.
  • Skupni stroški so se na ravni NLB Skupine povečali zaradi prispevka skupine Komercijalne banke in stroškov integracije, a so bili v primerjavi z enakim obdobjem lani v NLB d.d. nižji za 3,1 milijona evrov kot posledica nadaljnje stroge stroškovne discipline, konkretno zaradi nižjih stroškov zaposlenih in rezultatov projektov racionalizacije stroškov. Delež stroškov v čistih prihodkih bistveno povečane NLB Skupine (CIR) je znašal 62,7 %, kar je 2,4 o.t. več v primerjavi z enakim obdobjem lani.  
  • Čiste oslabitve in rezervacije so bile sproščene v višini 15,5 milijona evrov, predvsem zaradi poplačila več izpostavljenosti in sprememb bonitetnih ocen v NLB d.d., medtem ko je bilo njihovo oblikovanje v prvem četrtletju 2020 povezano predvsem s spremenjenimi makroekonomskimi okoliščinami, ki so vključevali predvidene učinke izbruha bolezni covid-19. Strošek tveganja je bil negativen in je znašal -78 b.t. (146 b.t. v enakem obdobju lani) ter bo predvidoma boljši od napovedi za leto 2021 (70-90 b.t.), vključujoč morebitne enkratne učinke.
  • Kakovost sredstev je zaradi našega raznolikega kreditnega portfelja, aktivnega spremljanja komitentov za zgodnje odkrivanje poslabšanja kreditne sposobnosti ter intenzivnega in proaktivnega ravnanja s komitenti, ki se znajdejo v težavah, kljub pandemiji covid-19 ostala stabilna. Delež slabih posojil je ostal na ravni s konca leta 2020 pri 3,5 %. Obstoječi moratoriji so predstavljali zelo zmernih 3,7 % celotne knjige posojil. Poslovanje posojil s pretečenim moratorijem je stabilno.
  • Proces integracije Komercijalne banke še naprej dobro napreduje. Prve prodajne pobude v izboljšanih makroekonomskih okoliščinah kažejo pozitiven odziv na trgu, v teku pa je tudi prvi obsežnejši val prostovoljnih odhodov zaposlenih.

Več podrobnosti o poslovanju NLB Skupine v prvem četrtletju 2021 je na voljo v Medletnem poročilu NLB Skupine, ki je bilo objavljeno danes. V sredo, 12 maja, ob 15. uri (14:00 GMT) pa vse zainteresirane deležnike vljudno vabimo, da spremljajo predstavitev poslovnih rezultatov, ki jih bo predstavila Uprava NLB in bo na voljo na tej povezavi. Člani Uprave NLB bodo, kot običajno, med predstavitvijo v živo sprejemali in odgovarjali na vaša vprašanja, če pa že veste, kaj bi jih radi vprašali, lahko vprašanja posredujete že zdaj. Če se registrirate na dogodek, boste vprašanja lahko oddali prek spletne aplikacije, lahko pa jih preprosto pošljete tudi na elektronski naslov IR@nlb.si.

Še naprej stopamo po poti trajnostnega razvoja in digitalizacije

Lekcije, ki nam jih je prinesla pandemija covid-19, so v ospredje postavile pomen trajnostnega poslovanja in življenja, ki sta zdaj že globoko zakoreninjena v naših mislih. Tako se je NLB Skupina tudi v prvem četrtletju 2021 še naprej osredotočala na digitalizacijo in trajnostnost svojih poslovnih odločitev in poslovanja.

NLB je oblikovala podrobno strategijo kanalov, ki podpira njeno digitalno transformacijo, in sicer z osredotočanjem na zmanjšanje fizičnega odtisa, izboljšanjem kakovosti nasvetov in nadgradnjo storitev z dodano vrednostjo v poslovalnicah ter predvsem s povečanjem uporabe digitalnih poti, tako s proaktivnim pristopom k prodaji enostavnejših produktov prek digitalnih kanalov kot s povečanjem zmožnosti našega edinstvenega Kontaktnega centra NLB, ki je strankam na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu.     

Poleg tega bomo tudi letos s projektom #OkvirPomoči, v katerem se prepletajo poznavanje in razumevanje gospodarskega okolja ter makroekonomskih trendov, strokovnost in jasna trajnostna komponenta, prisluhnili zgodbam podjetnikov, ki jih pišejo zaostrene gospodarske razmere zaradi pandemije covid-19. Izbranim podjetnicam in podjetnikom, kmetovalkam in kmetovalcem ter mikro in malim podjetjem bomo poleg znanja, nasvetov in svojih storitev dali na voljo tudi oglasni prostor ter tako pripomogli, da bodo njihov glas oziroma oglas, njihovo delo in trud opazili tudi potencialni kupci in stranke.

"Nadzorni svet je zadovoljen s poslovnimi rezultati NLB Skupine v prvem četrtletju 2021, še posebej, ker Skupina nadaljuje pot trajnostnega poslovanja,« je poudaril Predsednik Nadzornega sveta Primož Karpe.
»Pot do trajnostnega bančništva je dolga in v naši regiji tudi zelo zahtevna, vendar vemo, kam smo namenjeni in kje je naš cilj. Kot institucija sistemskega pomena, si želimo biti eden ključnih spodbujevalcev sprememb in ena najpomembnejših družb ter najbolj zaželenih zaposlovalcev v regiji, ki jo pojmujemo in obravnavamo kot svoj dom. Naša najiskrenejša želja, ambicija in cilj so, da je ta regija uspešna, zato jo podpiramo, spodbujamo, vanjo vlagamo in skrbimo, da je pripravljena  na vse, kar sledi,« pa je dodal Predsednik Uprave NLB d.d. Blaž Brodnjak.

Na današnji seji so se člani Nadzornega sveta NLB d.d. seznanili tudi s poročili strokovnih služb banke ter potrdili predloge, za katere je potrebno soglasje Nadzornega sveta NLB d.d.

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!