Zaključen postopek prodaje 100-odstotnega osnovnega kapitala družbe NLB Nov penziski fond AD Skopje

12. december 2017

Danes je bila v Skopju podpisana pogodba o prodaji družbe NLB Nov Penziski fond AD Skopje (»NLB NPF«), pokojninske družbe, ki v Republiki Makedoniji upravlja dva pokojninska sklada (pokojninski sklad obveznega drugega stebra in pokojninski sklad prostovoljnega tretjega stebra), katerih skupna vrednost premoženja v upravljanju znaša cca. 430 milijonov EUR. Kupec 100-odstotnega deleža je družba Sava Re d.d. Ljubljana. Prodajni postopek bo zaključen po prenosu delnic, kar bo po izpolnitvi odložnih pogojev.


 »Umik iz lastništva NPF nikakor ne pomeni umika iz Republike Makedonije. Ravno nasprotno, NLB Banka Skopje ostaja strateška članica NLB Skupine, kjer vidimo veliko potencialov za nadgradnjo poslovanja tako s prebivalstvom kot tudi s podjetniškim sektorjem«, je ob podpisu pogodbe poudaril Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB. »S Savo RE d.d. bo družba tako pridobila primernega strateškega lastnika iz zavarovalniške dejavnosti, s katerim bo zagotovljena ne samo stabilnost, ampak tudi razvoj družbe, kot je potekal do sedaj, v interesu varčevalcev. S tem se še dodatno potrjuje velik slovenski interes za zgledno sodelovanje med prijateljskima narodoma in hitro približevanje Republike Makedonije evroatlantskim povezavam.«

Antonio Argir, predsednik Uprave NLB Banke AD Skopje je pojasnil: “V skladu z makedonskimi pokojninskimi reformami je leta 2005 NLB Banka AD Skopje uporabila svoje znanje, moč in položaj na trgu ter skupaj z NLB d.d., Ljubljana ustanovila družbo NLB Nov penziski fond, družbo, ki je na naše veliko zadovoljstvo spisala zares uspešno zgodbo. Danes se ta uspešna zgodba nadaljuje z novim lastnikom Savo Re, družbo s področja zavarovalništva, in prepričan sem, da bomo skupaj dosegli še večji uspeh, rast in razvoj sistema pokojninskega zavarovanja v Makedoniji. Poudariti bi želel besedico “skupaj”, saj bo naše sodelovanje s skladom potekalo tudi v bodoče, kar pomeni, da bodo njihove storitve še naprej na voljo na prodajnih tržnih poteh NLB Banke AD Skopje." 

O prodajnem postopku

NLB d.d. je lastnica 51 % osnovnega kapitala NLB NPF, preostali del je v lasti NLB Banke AD Skopje, Republika Makedonija (»NLB Banka Skopje«), hčerinske družbe NLB, ki je svoj lastniški delež v osnovnem kapitalu NLB NPF prodajala skupaj z NLB. V imenu NLB in NLB Banke Skopje je postopek organizirala in vodila NLB, s timom strokovnjakov iz področja Podjetniške finance. Prodajni postopek je bil voden odprto. 17. marca sta NLB in NLB Banka Skopje preko borze obvestila javnost in zainteresirane vlagatelje o prodaji delnic NLB NPF. Ker je NLB NPF sistemsko pomembna družba za makedonski pokojninski sistem, je NLB Skupina veliko pozornosti posvetila kontroli izpolnjevanja zakonskih pogojev za delničarje makedonskih pokojninskih družb s strani potencialnih vlagateljev. Menimo, da Sava Re izpolnjuje najstrožja merila v tem pogledu.

Marko Jazbec, predsednik Uprave Save Re d.d. je po podpisu povedal: " Sava Re z nakupom stoodstotnega deleža družbe NLB Nov penziski fond AD Skopje strateško vstopa na trg pokojninskih zavarovanj tudi v Makedoniji. Skladno s strategijo razvoja uresničujemo vizijo v posameznika usmerjene zavarovalne skupine in strategijo rasti ter nadaljnje krepitve ugleda blagovne znamke Sava na makedonskem trgu. Prevzemamo pomembno pokojninsko družbo z visokim strokovnim znanjem in standardi poslovanja. Z NLB Skupino se bo dolgoletno in uspešno sodelovanje na makedonskem trgu nadaljevalo in krepilo tudi v prihodnje. V skrbi za zavarovance bomo ohranjali visoko stopnjo zaupanja v družbo in jih ozaveščali o pomembnosti pokojninskih zavarovanj."

Davor Vukadinović, predsednik Uprave družbe NLB Nov penziski fond AD Skopje je komentiral: "Po zaključku prodajnega postopka bo družba za upravljanje pokojninskih skladov (obveznih in prostovoljnih) pridobila strateškega lastnika z dolgoletnimi izkušnjami na področju zavarovalništva, s katerim bomo še naprej razvijali in krepili interne zmožnosti družbe. Naš cilj ostaja nespremenjen – ostati stabilna in zanesljiva družba, ki deluje v skladu z visokimi standardi kakovosti na področju pokojninskega zavarovanja ter upravljanja sredstev članov obeh pokojninskih skladov. Še naprej bomo delovali v najboljšem interesu naših članov, z namenom krepitve zaupanja v  zavarovatelje in produkte, ki so ključnega pomena za njihovo finančno prihodnost."

NLB Komuniciranje