Obvestilo o zaključku prevzemne ponudbe

13. april 2021

Skladno s Priporočili Ljubljanske borze javnim družbam za obveščanje ter z namenom zagotovitve enakomerne obveščenosti vseh javnosti in objave informacij na način, ki omogoča hiter dostop do teh informacij na nediskriminatorni podlagi, Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (»NLB d.d.«) objavlja naslednje sporočilo. 

Rok za sprejem ponudb po prevzemni ponudbi za redne in prednostne delnice Komercijalne banke a.d. Beograd se je iztekel 9. 4. 2021. Prevzemnik, NLB d.d., je na podlagi ponudbe pridobil:

  • dodatnih 80876 rednih delnic (ISIN RSKOBBE16946). Po zaključku ponudbe ima tako NLB d.d. v lasti 14.799.562 rednih delnic oziroma 87,99858 % glasovalnih pravic;
  • 57.250 prednostnih delnic (ISIN RSKOBBE19692). Po zaključku ponudbe ima NLB d.d. v lasti 57.250 (15,32757 %) tega razreda delnic.

Kupnina v skupni višini 2.712.108.541,72 RSD je bila delničarjem, ki so sprejeli ponudbo, plačana 13. 4. 2021. Prevzemna ponudba je bila uspešna, NLB d.d. pa je pripravljena povečati lastništvo v Komercijalni banki a.d. Beograd.

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!