Delnice NLB uvrščene na Ljubljansko in Londonsko borzo

14. november 2018

Na Ljubljansko borzo se je z današnjim dnem pod oznako NLBR uvrstilo 20.000.000 navadnih, kosovnih in imenskih delnic NLB d.d., ki jih je borza razvrstila na najelitnejši segment borznega trga – Prvo kotacijo. Istočasno so bila globalna potrdila o lastništvu, ki predstavljajo delnice NLB d.d, uvrščena v trgovanje na glavnem trgu Londonske borze (London Stock Exchange plc) za uvrščene vrednostne papirje, pod simbolom »NLB«.

Z uvrstitvijo delnic na borzo je zaključen postopek javne ponudbe delnic NLB. Banka je zdaj v pretežno razpršeni lasti, država pa ohranja nadzorni delež. Država je v postopku javne prodaje prodala 11.818.181 oziroma 59,1 odstotka vseh delnic NLB po ceni 51,5 evra. Ob uveljavitvi posebne stabilizacijske opcije pa bo delež lahko narasel na 65 odstotkov, izkupiček za državo pa na 669,5 milijona evrov.

Z delnicami Nove Ljubljanske banke se je na Ljubljanski borzi začelo trgovati danes ob 9:15 uri s slavnostnim zvonenjem ob pričetku trgovanja.

Kot je poudaril državni sekretar na Ministrstvu za finance Metod Dragonja, je Slovenija s to transakcijo izpolnila prvi, najpomembnejši del zavez Evropski komisiji, vezano na dodelitev državne pomoči v 2013. »Slovenija je jasno pokazala, da spoštuje dane zaveze. Kredibilnost, ki jo je država pridobila s tem, bo pozitivno prispevala k bonitetni oceni države in banke,« je še dodal.

Predsednica uprave SDH Lidia Glavina je napovedala, da bodo v skladu s Strategijo upravljanja kapitalskih naložb države do konca leta 2019 nadaljevali s prodajo preostanka delnic do 75 % minus ene delnice. Pri tem je dodala, da Republika Slovenija ostaja največja posamična delničarka NLB, ki bo še naprej predstavljala pomemben del finančnega stebra kapitalskih naložb v upravljanju SDH. »SDH podpira postavljeno strategijo razvoja NLB in pričakuje, da bo NLB tudi kot družba v večinski zasebni lasti ustvarjala vrednost za svoje deležnike, pri čemer bo tudi kakovostna in razpršena lastniška struktura lahko pozitivno prispevala k nadaljnjemu razvoju in stabilnosti banke.«

»Na Ljubljanski borzi z optimizmom pozdravljamo Novo Ljubljansko banko v najelitnejšo družbo slovenskih javnih družb. Prihod nakazuje, da je slovenski kapitalski trg živahen in si želi kvalitetnih družb, v katere bi lahko vlagal. Zanimanje kažejo tako institucionalni kot tudi zasebni vlagatelji. Le s pomočjo takšnih strateških uvrstitev delnic v trgovanje lahko pričakujemo ponoven razcvet trga,« je ob tej priložnosti povedal mag. Aleš Ipavec, predsednik uprave Ljubljanske borze. 

»Današnja kotacija globalnih potrdil o lastništvu NLB v Londonu, prva s strani slovenskega podjetja, je pomemben mejnik in NLB čestitamo,« je dejal izvršni direktor družbe London Stock Exchange Nikhil Rathi. Postopek javne ponudbe delnic NLB, v skladu s katerim se z delnicami trguje preko globalnih potrdil o lastništvu tudi na londonski borzi, po njegovem potrjuje vlogo te borze kot vodilnega svetovnega prizorišča in partnerja za mednarodne izdajatelje, predvsem za banke.

»Glava in srce NLB ostajata v Ljubljani,« pa je na dogodku, ki se je danes odvil na borzi, dejal Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB. Z uvrstitvijo na borzo, ko NLB postaja javna družba z razpršenim lastništvom, ki ga poleg države kot največjega sestavljajo najuglednejši svetovni vlagatelji z vsega sveta in z večinoma dolgoročnim pogledom na razvoj vrednosti banke, odpadejo omejitve za čezmejno poslovanje in nekatere cenovne omejitve. »Verjamem, da se bo z novim lastništvom banka razvijala v smislu korporativnega upravljanja in svobode poslovanja. To je velik privilegij in velika odgovornost,« je ocenil Brodnjak, ki je današnji dan označil za najpomembnejšega v zgodovini banke.

Brodnjak je dodal, da je banka tako kot celoten slovenski sistem po bančni sanaciji, ki jo je označil za vzorčno, v zelo dobri kondiciji in da je sistemsko pomembna institucija poleg Slovenije še v petih državah. Tudi v prihodnje ima po njegovih besedah v regiji, kjer deluje, zelo velike ambicije. NLB Skupina sicer deluje na trgih Srbije, Črne gore, BiH, Kosova in Makedonije ter se bo potegovala za naziv regijskega prvaka. Za to ima kot sistemska družba, ki pozna zgodovino, kulturo in mentaliteto na območju nekdanje Jugoslavije, potencial, je še poudaril Brodnjak.

»Ob tem bomo delovali premišljeno in zasledovali dolgoročne cilje ter zagotavljali gospodarsko stabilnost,« je zaključil Brodnjak.

NLB Komuniciranje