SDH in NLB objavljata namero za uvrstitev delnic NLB po metodi prve javne ponudbe delnic na borzo

15. maj 2017

SDH in NLB objavljata namero izvesti prvo javno ponudbo navadnih delnic na Ljubljanski borzi in globalnih potrdil o lastništvu NLB na Londonski borzi


NLB Komuniciranje