NLB Skladi: V letu 2019 največ pričakujemo od grdega račka lanskega leta - Evrope

17. januar 2019

Leto 2019 bo po mnenju analitikov NLB Skladov nadpovprečno donosno, a še vedno zelo volatilno leto. Donosnost globalnih delnic bo po njihovih pričakovanjih znašala nadpovprečnih 11 %.

Leto 2018 je bilo leto konsolidacije v dejavnosti upravljanja premoženja

»Leto 2018 je bilo leto konsolidacije v naši dejavnosti,« je povedal Kruno Abramovič, predsednik uprave NLB Skladov. V dejavnosti upravljanja premoženja je bilo namreč kar nekaj prevzemov. »Kljub trenutni konsolidaciji na srednji rok pričakujemo ustanovitev do dveh novih družb za upravljanje,« je še dodal Abramovič. Družba NLB Skladi je v letu 2018 po več letih uvedla dva nova podsklada; NLB Skladi – Finance delniški in NLB Skladi – Družbeno odgovorni delniški ter povečala število zaposlenih za 10 %. V letu 2018 je prišlo tudi do spremembe v upravi družbe NLB Skladi, v katero je bil za člana uprave imenovan Blaž Bračič.

Prodajni rezultat glede na razmere zelo dober

»Družba NLB Skladi je v letu 2018 glede na razmere dosegla izjemen prodajni rezultat,« je ocenil Blaž Bračič, član uprave NLB Skladov. V razmerah neto odlivov pri konkurenci so NLB Skladi dosegli neto vplačila v višini +54,8 mio EUR.

»Posebej veseli smo tudi uspeha, ki ga dosegamo na področju prodaje postopnih varčevanj. V letu 2018 je bilo sklenjenih kar 16.318 Varčevalnih načrtov, kar je rekordno. Vse skupaj bi bilo nedosegljivo brez izjemno angažirane in strokovno usposobljene poslovne mreže NLB d.d.,« je še dodal Bračič.

Recesija še ne trka na vrata, borze pa bodo v letu 2019 nagradile pogumne vlagatelje

V družbi NLB Skladi po nekaj letih nižanja njihovih pričakovanj glede donosnosti delniških naložb znova napovedujejo lepše, a še vedno volatilno leto. Donosnost globalnih delnic bo po njihovem mnenju v letu 2019 znašala okoli 11 %, kar je rahlo nad zgodovinskim povprečjem.

»Medijske bombe so v lanskem letu vlagateljem pognale strah v kosti. Velika mera strahu in znižana pričakovanja pri vlagateljih govorijo v prid večji možnosti pozitivnega presenečenja,« je dejal Marko Bombač, vodja analiz v družbi NLB Skladi. Po korekciji v lanskem letu so se tudi vrednotenja precej izboljšala. Ta so danes z izjemo ZDA podpovprečna, še posebej ko ob bok vrednotenju delnic postavimo vrednotenje varnih naložb. »Pri depozitih in varnih obveznicah bodo vlagatelji tudi v letošnjem letu skoraj zagotovo obsojeni na realno negativne donosnosti,« je še pojasnil Bombač.

Največ pričakujemo od grdega račka lanskega leta - Evrope

»Evropsko gospodarstvo se je v drugi polovici lanskega leta sicer ohladilo, a pesimizem je po našem mnenju pretiran. Optimistični potrošniki in manj varčne države bodo v letošnjem letu nudili podporo evropskemu gospodarstvu. Z Britanci bomo v takšni ali drugačni obliki še naprej živeli pod isto streho, saj trdega brexita ne pričakujemo. Tudi tveganja v Italiji, tako politična, kot glede bančne luknje, se umirjajo,« je svoje mnenje strnil Bombač.

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., je članica NLB Skupine, v 100-odstotni lasti Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana. Storitve trženja in prodaje investicijskih kuponov investicijskih skladov poleg družbe NLB Skladi opravlja še NLB d.d.

NLB Komuniciranje