S spletno aplikacijo za odkup terjatev še lažje do financiranja

17. september 2019

Dolgo čakanje na plačila kupcev lahko vodi do likvidnostnih težav, saj morate podjetja v tem času morda že poravnati obveznosti do svojih dobaviteljev. Da do tega ne bi prišlo, je dobro, da imate hiter dostop do likvidnostnih sredstev. Ena od možnosti je prodaja nezapadlih terjatev banki, s čimer se ne zadolžite, ampak prihodke iz prodaje prejmete še pred dejanskim plačilnim rokom. Z novo spletno aplikacijo NLB Odkup terjatev lahko banki terjatve prodate kar prek spletne aplikacije – hitro, varno in enostavno.

Poslovno sodelovanje temelji na menjavi blaga, storitev in plačil med kupci in prodajalci. Dokler plačilni roki ustrezajo kupcu in dobaviteljem, prodajna veriga deluje. Če pa so plačilni roki predolgi, to vpliva na likvidnost dobavitelja in s tem na njegovo plačilno sposobnost. To lahko vodi v nezaželen učinek domin in ogrozi poslovno sodelovanje.

Zato vam omogočamo, da enostavno prodate svoje terjatve banki. Tako si zagotovite takojšnjo likvidnost, optimizirate bilanco svojega podjetja, svojim kupcem pa lahko ponudite daljše roke plačila. Terjatve najenostavneje in najugodneje prodate prek nove spletne aplikacije NLB Odkup terjatev. Kako, poglejte v kratkem videu.

»Aplikacija digitalizira proces odkupa terjatev. Za stranko pomeni predvsem hitrejši in enostavnejši, pa tudi ugodnejši postopek. Vse lahko storijo na enem mestu v aplikaciji, varno in brez odvečne dokumentacije v papirni obliki,« novo spletno aplikacijo NLB Odkup terjatev predstavi Matija Mazalović iz Trgovinskega bančništva.

Uporaba aplikacije je brezplačna, postopki pa so zaradi avtomatizacije še hitrejši. »Prodajalec sredstva lahko prejme na račun že v enem dnevu ­– odvisno je le od časa oddaje zahtevka in podpisa dokumentov s strani prodajalca in kupca,« še zaključi Mazalović.

NLB Komuniciranje