18. december 2013

Danes izvedena dokapitalizacija NLB - v višini 1,551 mrd evrov

Danes, 18. decembra je Slovenija pridobila soglasje Evropske komisije za ukrepe državne pomoči za pet slovenskih bank, med njimi tudi NLB. V tem okviru je odobrila načrt prestrukturiranja s ciljem zagotavljanja dolgoročne finančne stabilnosti banke in posledično slovenskega bančnega sistema. Ukrepe za slovenske banke je ocenila v skladu z evropskimi pravili o državnih pomočeh, ki terjajo obvezen prispevek delničarjev in podrejenih upnikov pri reševanju bank.

Dokapitalizacija NLB

NLB je bila danes, na podlagi soglasja Evropske komisije o državni pomoči, dokapitalizirana v višini 1,551 mrd evrov - dve tretjini v denarju in eno tretjino v tržnih državnih obveznicah. Odprava negotovosti glede zdravja portfelja banke ter glede kapitalske ustreznosti bo omogočila izvedbo celovite preobrazbe banke, ki je že intenzivno v teku in v letošnjem letu že kaže prve rezultate.

Prenos slabih terjatev na DUTB

Danes je NLB d.d. z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) podpisala pogodbo o prenosu terjatev. Prenos terjatev z NLB na DUTB bo izveden do konca letošnjega leta, kar se bo odrazilo tudi v bilanci banke, primopredaja dokumentacije pa bo predvidoma zaključena do konca aprila 2014. NLB bo v zameno za terjatve dobila obveznice DUTB z jamstvom Republike Slovenije. "Na sprejete odločitve pristojnih institucij smo bili pripravljeni že od pomladi letošnjega leta," je ob tem povedal predsednik uprave Janko Medja in poudaril, da je bil v NLB pomemben korak v tej smeri narejen z oblikovanjem področja za nestrateške dejavnosti, ko se je jasno razmejil njihov obseg od strateškega dela.

Po izvedeni dokapitalizaciji in prenosu slabih terjatev na DUTB bo po napovedi ministra Čuferja v prihodnosti sledila privatizacija banke, prejemnice državne pomoči, pri čemer je bila s strani RS sprejeta zaveza za zmanjšanje lastniškega deleža države na največ 25 % + 1 delnico.

Banka bo v novo leto vstopila očiščena bremen preteklosti, prožnejša ter bolj osredotočena na stranke in na dokončanje temeljitega procesa preobrazbe NLB.

Korporativno komuniciranje