Postopek privatizacije NLB uspešno zaključen

19. junij 2019

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je s prodajo celotnega preostalega 10-odstotnega lastniškega deleža Republike Slovenije v NLB danes uspešno zaključil postopek privatizacije Nove Ljubljanske banke, d. d.  Po zaključku prodajnega postopka Republika Slovenija ostaja največja delničarka NLB s 25-odstotnim lastniškim deležem plus eno delnico.

Potem, ko je bila novembra lani s kotacijo NLB na Ljubljanski in na Londonski borzi zaključena prva faza prodaje, je Republika Slovenija, ki jo zastopa SDH, včeraj pozno popoldne začela postopek nameravane prodaje do 1.999.999 navadnih delnic NLB, ki predstavljajo 10 odstotkov osnovnega kapitala banke minus eno delnico. Postopek se je s prodajo po metodi Pospešenega postopka zbiranja ponudb dobro poučenih vlagateljev (Accelerated book build oziroma ABB) uspešno zaključil danes. Dosežena cena je 54,75 EUR za delnico in 10,95 EUR za GDR. Skupna kupnina od prodaje znaša 109,5 milijonov evrov.

Z navedeno transakcijo so se v lastniško strukturo NLB uvrstili kakovostni mednarodni institucionalni investitorji, kar predstavlja pomembno osnovo za zagotavljanje konkurenčnosti banke in za njen nadaljnji razvoj, so sporočili iz SDH. Več informacij najdete tukaj.

S prodajo še preostalih desetih odstotkov delnic NLB so prenehale veljati skoraj vse omejitve iz zavez, ki jih je Republika Slovenija dala Evropski komisiji ob odobritvi državne pomoči leta 2013.

»NLB bo lahko naposled znova z vsemi svojimi zmogljivostmi poslovala doma in na trgih Jugovzhodne Evrope ter začela enakopravnejše tekmovati s tekmeci. Naša banka bo lahko znova pričela z dejavnostma leasinga in faktoringa ter brez omejitev še intenzivneje vlagala v digitalizacijo, razvoj novih kanalov in najvišjo raven uporabniške izkušnje. Z novim letom, ko preneha tudi prepoved pripojitev in nakupov deležev, pa bo lahko NLB kot regijski specialist še aktivneje iskala priložnosti za okrepitev svojega položaja sistemskega igralca na vseh trgih, kjer poslujemo,« je ob današnji prodaji še desetih odstotkov delnic NLB povedal Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB.

NLB Komuniciranje