Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

NLB organizirala prvo izdajo zelene obveznice v Sloveniji

2. marec 2017

Včeraj, 1. marca, je NLB uspešno zaključila organizacijo izdaje prve zelene obveznice v Sloveniji (oznaka GES1) v nominalni vrednosti 14 milijonov evrov,  izdajatelj obveznice pa je  družba GEN-I SONCE, d.o.o.


Izdaja obveznic GES1 je prva izdaja zelenih obveznic v Sloveniji in želi slovenski investicijski javnosti približati koncept družbeno in okoljsko odgovornih investicij v vrednostne papirje. Družbeno in okoljsko odgovorno porabo sredstev iz zelenih obveznic  zagotavljajo zaveze izdajatelja, ki vključujejo stroge standarde glede namena izdaje obveznic, oblikovanja internih procesov izdajatelja za izbor primernih projektov za financiranje iz virov zelenih obveznic, upravljanja z viri, ki v določenem trenutku niso investirani v izbrane projekte in stroge zaveze glede poročanja o vseh treh navedenih točkah vlagateljem. Poslovanje izdajatelja je osredotočeno na samooskrbo porabnikov električne energije s postavitvijo solarnih elektrarn, ki pripomorejo k čistejšemu okolju z zmanjšanjem  potrebe po proizvodnji električne energije iz fosilnih goriv.

Izdajatelj orje ledino na področju pridobivanja virov za družbeno in okoljsko odgovorne projekte v Sloveniji in je prva družba, ki se je pripravljena zavezati k takšni uporabi virov, pridobljenih z izdajo finančnega inštrumenta. Zaveze izdajatelja so oblikovane v duhu mednarodno priznanih smernic za zelene obveznice Green Bond Principles, ki jih objavlja organizacija International Capital Market Association.

»Kupci zelenih obveznic GES1 so se pridružili klubu mednarodnih vlagateljev, ki s svojimi naložbami pripomorejo k razvoju gospodarstva v smer zelenih tehnologij in posledično trajnostne rasti,« je ob izdaji prvih zelenih obveznic pri nas  povedal Brane Gregorec, vodja poslovalnice za podjetniške finance v NLB. Organizacija zelene obveznice s strani NLB potrjuje sprejeta načela in zaveze družbene in okoljske politike NLB, s katerimi želi  vodilna slovenska banka prispevati k večji kakovosti življenja zaposlenih in širšega družbenega okolja ter k zagotavljanju trajnostnega razvoja.

NLB Komuniciranje