Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

NLB ohranila certifikat Top Employer

2. marec 2017

Mednarodni certifikat je prvič prejela lani, z njegovo ohranitvijo pa je banka dokazala, da sodi med najboljše delodajalce v slovenskem prostoru.


Certifikat Top Employer podeljuje neodvisna institucija Top Employers Institute iz Amsterdama, ki s podrobnim pregledom kadrovskih praks in orodij ugotavlja, kako učinkovita so podjetja pri ustvarjanju in zagotavljanju spodbudno in razvojno naravnanega delovnega okolja. NLB je tudi v preteklem letu sodelovala v postopku ugotavljanja odličnosti kadrovskih praks in pristopov dela z zaposlenimi. Pri tem je bila znova uspešna in ohranila naziv Top Employer Slovenija.

Certifikat banki priznava odličnost v pristopih obravnave zaposlenih ter pri uporabi kadrovskih metodologij, hkrati pa NLB spodbuja k izboljšavam obstoječih praks in sledenju svetovnim trendom. To pomeni, da mora banka pri oblikovanju in zagotavljanju razvojno naravnanega delovnega okolja vseskozi stremeti k boljšim rešitvam ter tudi prisluhniti idejam in povratnim informacijam zaposlenih.

Ohranitev naziva je bila še večji izziv, ker postopek certificiranja od podjetij zahteva kontinuirano nadgradnjo na kadrovskem področju. NLB je lahko lani pridobljeni certifikat ohranila le pod pogojem, da, skladno s priporočili institucije Top Employers Institute, določene kadrovske prakse v enem letu dodatno nadgradi in izboljša.

NLB Komuniciranje