46. seja Nadzornega sveta

2. marec 2018

Danes, 2. marca, se je Nadzorni svet NLB sestal na svoji 46. seji, na kateri je obravnaval redna poročila komisij nadzornega sveta in strokovnih služb banke ter podal soglasja k tistim poslom, za katere je to potrebno. 

Obravnaval je tudi poslovanje NLB Skupine v letu 2017 ter osnutek letnega poročila.  Revidirani rezultati NLB Skupine bodo objavljeni v zakonsko predpisanem roku in skladno s posodobljenim finančnim koledarjem tj. najkasneje do 30. aprila letos.

Nadzorni svet NLB