NLB d.d. pridobila vsa zahtevana dovoljenja v povezavi z nakupom Komercijalne banke a.d. Beograd

22. december 2020

V zvezi z zaključkom transakcije, predvidene s kupoprodajno pogodbo z dne 26. februarja 2020 za 83,23% navadnih delnic Komercijalne banke a.d. Beograd, sklenjeno med Republiko Srbijo kot prodajalcem in NLB d.d. kot kupcem (v nadaljevanju: SPA), NLB d.d. sporoča, da je pridobila vsa zahtevana dovoljenja relevantnih organov nadzora, kot jih določa SPA. Pod pogojem izpolnitve ostalih pogojev za zaključek transakcije, bo ta zaključena predvidoma do konca leta 2020. Obvestilo o zaključku transakcije bo objavljeno.

NLB Komuniciranje