Poslovanje NLB Skupine v letu 2020: Na poti do vodilne bančne skupine v domači regiji

24. februar 2021

Predhodni nerevidirani finančni rezultati NLB Skupine, objavljeni prejšnji teden, dokazujejo, da je bilo leto 2020 kljub izzivom pandemije COVID-19 in posledične hibernacije gospodarstva uspešno. To je bilo tudi leto, ki je v ospredje postavilo pomen trajnostnega načina poslovanja in bivanja. V NLB Skupini smo v preteklem letu ščitili zaposlene, investirali v tehnologijo in podprli lokalne skupnosti. Ključni poudarki in podrobne informacije o poslovanju NLB Skupine, pa tudi nakupu Komercijalne banke a.d. Beograd, so na voljo spodaj in v prezentaciji. Vljudno pa vas vabimo tudi, da se nam danes, v sredo, 24. februarja 2021, ob 15. uri po srednjeevropskem času pridružite na spletni predstavitvi rezultatov, ki jo bo gostila Uprava NLB d.d.      

Rezultati NLB Skupine za leto 2020 dokazujejo trdnost in odpornost njenega trajnostnega poslovnega modela. Izzivi, ki jih je prinesla pandemija COVID-19 in posledično hibernacija gospodarstva, so zmerno vplivali na prihodke, pri čemer so skupni čisti prihodki iz poslovanja NLB Skupine znašali 504,5 milijona evrov, kar je zgolj 2 % manj kot leto poprej (v letu 2019 so znašali 517,2 milijona evrov).

Ključni finančni rezultati

  • Dobiček pred oslabitvami in rezervacijami je znašal 210,5 milijona evrov, kar je zgolj 1 % manj glede na leto poprej kot posledica enkratnih prihodkov.
  • Dobiček po davkih je znašal 268,9 milijona evrov (vpliv nakupa Komercijalne banke a.d. Beograd je prikazan v nadaljevanju).
  • NLB Skupina je oblikovala oslabitve in rezervacije v znesku 71,4 milijona evrov, pretežno zaradi izbruha COVID-19.
  • Strošek tveganj, povezan s kreditnim tveganjem, je znašal 74 b.t. (62 b.t. na nivoju NLB Skupine pred akvizicijo).
  • Stroga disciplina na področju stroškov je omogočila znižanje za 4 % glede na leto 2019. V skupnem znesku so tako stroški znašali 293,9 milijona evrov, delež stroškov v neto prihodkih pa je znašal 58,3 %.
  • Le 3,4 % naših izpostavljenosti je še vedno pod moratoriji, ki so bili odobreni zaradi COVID-19, kakovost kreditnega portfelja je dobra.
  • Z nakupom Komercijalne banke a.d. Beograd konec decembra 2020 se je bilančna vsota NLB Skupine zvišala za 4,3 milijarde evrov in zdaj znaša malo manj kot 20 milijard evrov (19,6 milijarde evrov).

Ustvarjamo vodilno bančno skupino na območju Jugovzhodne Evrope

Nakup 83,23-odstotnega lastniškega deleža v Komercijalni banki a.d. Beograd konec decembra 2020 je okrepil položaj NLB Skupine, ki je zdaj v Srbiji ena vodilnih v zagotavljanju finančnih storitev ter ključna finančna institucija z več kot 12-odstotnim tržnim deležem glede na bilančno vsoto. Poleg tega zaključek postopka nakupa predstavlja pomemben mejnik v strategiji NLB Skupine - postati vodilna finančna institucija s fokusom in sedežem v domači regiji, Jugovzhodni Evropi. Tako ima zdaj NLB Skupina na vseh šestih trgih, kjer deluje, več kot 10-odstotni tržni delež, kar potrjuje naš položaj sistemske banke ter nam hkrati zagotavlja dobro osnovo za zvišanje vrednosti delnic.

Proces integracije Komercijalne banke se je že pričel in je v polnem zamahu. Tako sta že bila imenovana in potrjena nov upravni in izvršni odbor banke, objavljena pa je bila tudi prevzemna namera za nakup vseh preostalih navadnih in prednostnih delnic Komercijalne banke. Poleg tega se je že zaključila prva konsolidacija KB v finančnih izkazih NLB Skupine, ki je imela velik učinek na poslovni rezultat Skupine za leto 2020. Kot smo pojasnili že prejšnji teden, je namreč negativno dobro ime v znesku 137,0 milijona evrov ter oblikovanje dodatnih 13,4 milijona evrov za pričakovane kreditne izgube donosnega portfelja za skupino Komercijalna banka znatno prispevalo k dobičku NLB Skupine po davkih, ki je ob koncu leta 2020 znašal 268,9 milijona evrov.

Akvizicija dodatno utrjuje našo zmožnost izplačila dividend

Transakcija bo predvidoma pozitivno vplivala na več kazalnikov, med drugim na razmerje med stroški in prihodki, ki bo od leta 2023 dalje za 250 b.t. nižje od napovedi brez nakupa srbske banke. Poleg tega so sinergijski učinki od leta 2023 dalje ocenjeni na več kot 20 milijonov evrov na leto. Med drugim je nakup banke znova potrdil našo sposobnost izplačila dividend, saj že v letu 2022 pričakujemo dodatnih 30 % prihodkov na delnico, hkrati pa ocenjujemo, da bi srbski trg že v letu 2024 k dobičku Skupine lahko prispeval približno 100 milijonov evrov.    

Količnik kapitalske ustreznosti Skupine je robusten in znaša 16,6 %, kar nam ob predhodnem soglasju regulatorjev omogoča izplačilo dividend. NLB se zavzema za povračilo kapitala delničarjem, pri čemer je 92,2 milijona evrov iz dobička leta 2020 že predvidenih za razdelitev dividend - ob tem velja omeniti, da smo že prejeli soglasje za izplačilo dividend v znesku 25 milijonov evrov glede na trenutne omejitve ECB -, medtem ko presežek kapitala nad regulatorno zahtevo predstavlja trdno podlago za nadaljnjo rast.

O današnji predstavitvi rezultatov v živo

Več podrobnosti o poslovnih rezultatih NLB Skupine v letu 2020 in nakupu Komercijalne banke a.d. Beograd bo predstavljenih v živo. Člani uprave bodo tako kot običajno prejemali vaša vprašanja in nanje odgovarjali med spletno predstavitvijo. Če imate vprašanja že pripravljena, pa jih lahko posredujete tudi že zdaj. Po uspešno opravljeni registraciji na dogodek boste vprašanja lahko oddali preko spletne aplikacije ali pa jih poslali na elektronski naslov IR@nlb.si.

Udeležba preko spletne aplikacije

Spletna registracija: registrirajte se tukaj

Pomembno: če se še niste registrirali, vas prosimo, da za registracijo uporabite zgornjo povezavo. Predlagamo, da registracijo opravite 5-10 minut pred začetkom spletne predstavitve, zato da boste imeli dovolj časa za izpolnitev zahtevanih polj in da še pravočasno potrdite svoj e-mail naslov. Če ste registracijo že opravili, prav tako uporabite zgornjo povezavo, vnesite svoj e-mail naslov in kliknite »Sign-in«.

Udeležba preko telefona

Slovenija (lokalno)                        0160 039 88

Združeno Kraljestvo                     0800 640 6441

Združeno Kraljestvo (lokalno)     020 3936 2999

Vse ostale lokacije                       +44 203 936 2999

Dostopna koda za udeležence: 983617

Udeležence bo sprejel operater, ki bo zabeležil vaše podatke.

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!