NLB začela postopek iztisnitve preostalih delničarjev NLB Komercijalne banke

25. maj 2022

NLB je 23. maja pridobila dodatnih 442.799 navadnih delnic NLB Komercijalne banke a.d. Beograd in ima skupaj z obstoječim lastniškim deležem 90,2155 % osnovnega kapitala in 91,7294 % delnic z glasovalno pravico. To pomeni, da je skladno s srbsko zakonodajo dosegla prag za iztisnitev preostalih, manjšinskih delničarjev NLB Komercijalne banke.

NLB pričakuje, da bo iztisnitev manjšinskih delničarjev imela nevtralen vpliv na poslovni izid na ravni skupine. Povečanje lastništva v NLB Komercijalni banki na 100 odstotkov je skladno s strateškimi usmeritvami NLB Skupine in dodatno potrjuje pomembnost srbskega tržišča za uresničitev njene namere - postati regijski prvak.

NLB Komuniciranje in Odnosi z vlagatelji

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!